การขอวีซ่าไปอเมริกา (1)


 
      ผู้เขียนมีแผนจะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้บันทึกใน การขอเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งมีการวางแผนล่วงหน้าตั้งแต่ราวๆ เดือนมิถุนายน 2552 และจะเดินทางราวๆ เดือนเมษายน 2553  ดังนั้น...การวางแผนการเดินทางครั้งนี้ จึงเริ่มด้วย การทำหนังสือเดินทาง (passport) และดำเนินการขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
      วีซ่า (visa) คือ การได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการเดินทางไปยังประเทศอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศที่ผู้ขอมีถิ่นพำนักอยู่ เงื่อนไขของการขอวีซ่าจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่วีซ่าของสถานฑูตแต่ละประเทศ จะเป็นผู้พิจารณาว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการขอวีซ่าหรือไม่ ในบางประเทศอาจได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นการขอวีซ่าในการเข้าประเทศอื่นในระยะเวลาที่กำหนด ในขณะที่บางประเทศหรือบางกลุ่มประเทศอาจได้รับการปฏิบัติหรือมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเป็นระยะๆ ปกติแล้ว วีซ่าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรก วีซ่าถาวร หรือ สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยถาวร สำหรับผู้ที่ทำงาน หรืออยู่อาศัยในประเทศนั้นๆ อีกประเภทคือ วีซ่าชั่วคราว ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายประเภท โดยทั่วไปวีซ่าจะได้รับการอนุมัติสำหรับจุดมุ่งหมายเฉพาะ เช่น ท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรือทำงานตามระยะเวลาในการได้รับวีซ่า   
      เมื่อตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังประเทศใด ควรติดต่อสถานทูตของประเทศนั้น ที่ตั้งอยู่ในประเทศ เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตาม ระยะเวลาในการพิจารณา เพื่อการเตรียมตัวล่วงหน้า ควรมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนกำหนดวันเดินทาง
      ก่อนหน้านี้...มีหลายๆคน ที่เข้ามาอ่านบันทึกเก่ากว่า...แล้วจะมีคำว่าว่า วิธีการขอวีซ่าเข้าอเมริกา  มีขั้นตอนอย่างไร? ยุ่งยากไหม? ซึ่งตอนนั้น ผู้เขียนตอบไม่ได้  ...ตอนนี้...วีซ่าของผู้เขียนผ่านแล้ว อนุมัติเป็นระยะเวลา 10 ปี จึงนำประสบการณ์ขอวีซ่าไปอเมริกามาเล่าสู่กันฟัง...
      ขั้นตอนการขอวีซ่า (Visiting Visa) มีดังนี้ค่ะ  
1.  ไปที่ไปรษณีย์เพื่อซื้อ pin code ราคา 400 บาท  หรือสามารถจ่ายได้ผ่านทางบัตรเครดิต  (ถ้ามี) โดยผ่านทาง website  ข้อ 2.
2.  หลังจากที่ได้ pin code มาแล้วให้เข้าไปที่ website http://thailand.us-visaservices.com/Forms/default.aspx เลือก log in หลังจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนที่มีบอกไว้ในเวบ ซึ่งในนั้นเขาจะให้เรากรอกข้อมูลว่าจะเราขอวีซ่าประเภทไหน จากนั้นเขาก็จะมีข้อมูลสำหรับขอวีซ่าประเภทนั้นๆ ให้ เช่น ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ประมาณนั้น และเราก็ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่น วันเดือนปีเกิด หมายเลขพาสปอร์ตลงไปด้วย      
      การกรอกข้อมูลใน DS-156 และ DS-157 ควรกรอกด้วยตนเอง และตรียมข้อมูลไว้ให้พร้อม และการกรอกข้อมูลในระบบอินเตอร์เน็ตไม่เกิดเวลา 1 ชั่วโมงด้วยภาษาอังกฤษ ควรศึกษาตัวอย่างข้อมูลแบบฟอร์มไว้ก่อนล่วงหน้า จะได้เตรียมข้อมูลได้ถูกต้อง
      แล้วก็ทำการเลือกวันสัมภาษณ์(เราสามารถเปลี่ยนนัดวันสัมภาษณ์ได้)  ควรมีเครื่องพิมพ์ (ปริ้นเตอร์) ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อพิมพ์เอกสารไว้เป็นหลักฐานและส่งให้สถานฑูตฯ ตรวจสอบข้อมูลในวันนัดสัมภาษณ์
3.  เตรียมเอกสารที่จะขอวีซ่าของเราวีซ่านักท่องเที่ยว เอกสารมีดังนี้
    3.1 Passport ที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน
    3.2 แบบฟอร์ม DS-156
    3.3 แบบฟอร์ม DS-157
    3.4 รูปถ่ายขนาด 5x5 ซม. ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (4-5 แผ่น) เวลาเราไปที่ร้านถ่ายรูปก็บอกเขาว่า "ถ่ายรูปขอวีซ่าอเมกาค่ะ" เท่านี้เขาก็จะจัดการให้เองค่ะ
    3.5 หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,000 บาท อันนี้ก็ไปทำที่ไปรษณีย์เช่นกันค่ะ
    3.6 ใบรับรองว่าเป็นนักศึกษาจากมหาลัย
    3.7 จดหมายเชิญจากหน่วยงาน หรือจาก Host family ที่อเมริกา
    3.8 สมุดบัญชีธนาคาร (ของน้าและแม่: พร้อมแม่เซ็นต์รับรอง)
    3.9 จดหมายรับรองของจะเป็นคน sponsor เรา
    3.10 ใบจองตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ
(ใช้เอกสารที่ส่งไปให้แนบไปแทนทั้งหมดสำหรับข้อ 3.6-3.7 สำหรับทุกราย ข้อ 3.8-3.10 น่าจะเป็นบุคคลที่เป็นเอกชน)
    # ข้อที่ใส่สีไว้ คือเอกสารที่ต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ค่ะ นอกนั้นเจ้าหน้าที่จะขอดูเองตอนสัมภาษณ์ หรืออาจไม่ดูก็ได้ เตรียมไว้ก่อนคะ
4. หลังจากที่เตรียมเอกสารเสร็จเรียบร้อย ก็รอวันสัมภาษณ์ค่ะ

      สำหรับในกรณีของผู้เขียน ขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยว แต่มีรายการที่เป็นหลักฐานที่ยื่นกับทางสถานฑูต ดังนี้คือ
     1. passport
     2. หนังสือขออนุญาตไปราชการ
     3. สำเนาทะเบียนบ้าน
     4. DS 156 และ 157
      5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
      6. สูจิบัตรบุตร (ถ้ามี)
      7. หนังสือเชิญไปสัมมนา
      8. หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษ
      9. สำเนาบัตรข้าราชการ
      10. ภาพครอบครัว (ถ้ามี)
      11. ภาพถ่าย ขนาด 50*50 mm (พื้นขาว) ติดใน DS-156

    ติดตามบรรยากาศ...  วันนัดสัมภาษณ์ฯ  ได้ในบันทึก การขอวีซ่าไปอเมริกา (2) คะ

หมายเลขบันทึก: 339169เขียนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2010 18:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)
ดารินทร์ เจรีรัตน์

ดิฉัน อายุ59 ปีแล้วเคยอยู่อเมริกามาแล้ว ขอทำใบเขียวแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ ตอนนี้ดิฉันกลับมาอยู่เมืองไทยได้เกือบ 4 ปี แล้วและไม่มีงานทำ มีบุตรชายเลี้ยงดู ไม่ทราบดิฉันจะขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกาอีกได้ไหม มีวิธีการอย่างไรบ้าง ช่วยแนะนำด้วย

ขอบคุณค่ะ/ดารินทร์

  • ไม่แน่ใจนะคะ
  • ลองศึกษาเว็บไซต์อื่นๆ เพิ่มเติม หรือคนที่เคยขอวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว คะ
  • กรณีที่แนะนำ เป็นเฉพาะกรณีการศึกษาดูงาน... ซึ่งมีความตกลงร่วมมือกันทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ จึงขอเข้าประเทศได้ไม่ยุ่งยาก เพราะมีหนังสือเชิญจากทางมหาวิทยาลัย WSU
  • ต้องขออภัยจริงๆ ที่แนะนำกรณีอื่นๆ ไม่ได้คะ *_*

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท