Study Tour ปริญญาเอกนิเทศศาสตร์นวัตกรรม 17-18 ก.พ. 53 ณ จังหวัดสระแก้ว

เศรษฐศาสตร์กับนวัตกรรมการสื่อสาร

สวัสดีครับนักศึกษา Ph.D และชาว Blog ทุกท่าน

           วันนี้ผมมีความยินดีมากที่ได้มา Study Tour  กับนักศึกษา ป.เอกของ ม.เกริก ผมมีความสุขมาก นักศึกษามาครบทุกท่าน ในวันที่ 17 ก.พ. 53 เป็นวันแรกที่ผมและนักศึกษาได้เดินทางมาที่เทศบาลอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว หลังจากเดินทางมาถึงผมได้การต้อนรับอย่างดีจากนายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำเย็น คุณวันชัย นารีรักษ์ หลังจากนั้นผมได้บรรยายเรื่องเศรษฐศาสตร์กับนวัตกรรมการสื่อสารให้นักศึกษาของผมและตัวแทน อบต.ในอำเภอวังน้ำเย็นฟัง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างผู้นำท้องถิ่นและนักศึกษา Ph.D และต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านด้วยที่จัดงานวันเกิดให้ผมในคืนนั้น ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตาม

         วันที่ 18 ก.พ. 53 ในช่วงเช้าผมได้เดินทางไปชมตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสระแก้ว และผมยังได้เดินทางไปดูด่านชายแดนอรัญประเทศที่มีชาวไทยและชาวเขมรข้ามไปมาเพื่อค้าขายสินค้าด้วย หลังจากนั้นผมและนักศึกษา Ph.D ได้ฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการศุลกากรระดับชำนาญการ คุณรัชพล อ่อนนิ่ม ได้ความรู้มากมายจริงๆ การเดินทางไป Study Tour ในครั้งนี้ถือว่าครบถ้วน

                                                                              ขอบคุณครับ

                                                                          จีระ หงส์ลดารมภ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academy

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐศาสตร์กับนวัตกรรมการสื่อสาร

หมายเลขบันทึก: 338073, เขียน: 19 Feb 2010 @ 13:13 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

Lion
เขียนเมื่อ 

สรุปการบรรยาย เรื่องเศรษฐศาสตร์กับนวัตกรรมการสื่อสาร (17-02-53 ณ เทศบาลวังน้ำเย็น)

 • วันนี้มาที่นี่ก็ให้เน้นเรื่องการพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจในท้องถิ่นก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าเศรษฐกิจในท้องถิ่นดี ประชาชนกินดีอยู่ดี ประเทศก็ดีด้วย
 • ก่อนอื่นต้องมองความจริงแล้วดูว่าประเด็นอะไรบ้างที่เราสามารถ add value ให้การบริหารส่วนท้องถิ่นบ้าง
 • นโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารนวัตกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นมีอะไรบ้าง
 • นวัตกรรมประกอบด้วย 3 เรื่อง
 1. มีสิ่งใหม่เสมอ เช่นฝ่ายประชาสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นจะทำอะไรเพื่อท้องถิ่นบ้าง
 2. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ก่อนที่จะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ต้องมีสังคมการเรียนรู้  เราต้องพัฒนาให้เป็นทศบาลแห่งการเรียนรู้ และนำไปทำ
 3. ต้องทำให้สำเร็จ ความสำร็จขึ้นอยู่กับลูกค้า ดูว่าประชาชนได้รับประโยชน์จาก เทศบาลหรือ อบต.

การถ่ายทอดเรื่องเศรษฐกิจในชุมชน ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างไรให้ มองที่เศรษฐกิจสมัยก่อน เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การที่เศรษฐกิจของโลกและประเทศไทยจะไปด้วยกันได้เครื่องมือที่สำคัญของการพัฒนาคือการศึกษาเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเอาภูมิปัญญามาต่อยอดได้เป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ในท้องถิ่น ตอนนี้เศรษฐกิจในประเทศไทยเดินแบบมีแผนพัฒนา ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น

 • โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา ต้องดี
 • มีทัพยากรต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่นการส่งออกดีบุก ป่าไม้ แต่วันนี้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศหมดไป แผนพัฒนาพยายามเปลี่ยนเศรษฐกิจจากเกษตกรรมให้เป็นอุตสาหกรรม แต่เราได้แค่ค่าจ้างเพราะเรารับจ้างผลิตสินค้า

เศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมที่สุดที่ถ่ายทอดให้ชาวบ้านต้องเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อความอยู่รอดของชุมชน

แต่ยุคโลกาภิวัตน์ มีการ เซ็นสัญญา WTO (World Trade Organization = องค์การการค้าโลก) FTA (Free Trade Area=เขตการค้าเสรี) ล่าสุดการทำสัญญากับอาเซียนว่ากาศึกษาต้องมีมาตฐานเท่ากัน อนาคตเศรษฐกิจจากนี้ไปประเทศในอาเซียนจะเป็นตลาดเดียวและเป็ยตลาดใหญ่

ถ้าท่านที่เป็นผู้นำท้องถิ่นต้องมีการสื่อสารที่ดีเพื่อให้ข้อมูลของชุมชนออกไปสู่ภายนอก ต้องมีเครือข่าย เช่น มีนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ มาช่วยในเรื่องงานวิจัยในการสร้างผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

การสื่อสารในท้องถิ่น

 • ต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชนก่อนผู้นำท้องถิ่นต้องการทำอะไร แล้วชาวบ้านจะได้รับอะไร ต้องสามารถสร้าง Product ที่มีเอกลักษณ์ให้ท้องถิ่นได้
 • การสื่อสารให้คนภายนอกเข้าใจในเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ
 • ต้องแก้ภาพลักษณ์ที่เสียให้ชุมชนโดยการสื่อสาร ไม่ใช่ให้ภายนอกเข้าใจผิดเพราะข่าวที่ออกไป
 • การสื่อสารทำให้คนที่ได้รับสารมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขา

เศรษฐศาสตร์ คือการศึกษาเกี่ยวกับทางเลือกว่าจะผลิตอะไร จะทอะไรในทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ทุกอย่างจะมีขีดจำกัด  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า

 • รายได้ประชาชาติระดับสินค้า และบริการทั้งหมด
 • ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้  การบริโภค การออม
 • การลงทุน การออม ระดับการจ้างงานโดยทั่วไป
 • การใช้จ่ายของรัฐบาล/ภาษี
 • การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 • การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 • เศรษฐกิจระหว่างประเทศ/โลกาภิวัตน์การ

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

 1. เศรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลใส่เงินเข้าไปในระบบตลาดเพื่อให้เงินเกิดการหมุนเวียน
 2. รัฐบาลทำ
 3. เศรษฐกิจสร้างสรรค์เหมาะกับ การพัฒนเศรษฐกิจในชุมชน เช่นเรื่องธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

รายได้ประชาชาติ GDP = C+I+G+X-M

 • C  =  consumption การบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น
 • I    = investment การลงทุน
 • G  =  government spending งบประมาณแผ่นดิน การใช้จ่ายของรัฐบาล
 • X  =  exports การส่งออก
 • M = imports การนำเข้า

เศรษฐกิจในประเทศไทยจะดีขึ้น ต้องการทำงานเรื่องเกษตรเชิงสร้างสรรค เกษตรแบบแปรรูปเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรเพื่อการส่งออกและการบริดภคภายในประเทศ เมื่อชุมชนพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้

 

Workshop การสื่อสารไปสู่ประชาชนในชุมชนคิดว่าจะนำไปทำประโยชน์

กลุ่มที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ชาวบ้านโดยเน้นที่ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นในชุมชน

Comment

 • สิ่งที่ต้องพัฒนาให้เป็นที่รู้จักต้องสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้ต้องมีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวัฒนธรรม  รวบรวมภูมิปัญญาของชุมชน
 • มีเอกลักษณะ และต้องประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกให้รู้
 • ข้อมูลกับองค์ความรู้ต่างกัน ต้องดูว่าชุมชนเราเหมาะกับการที่จะทำอะไร เช่นการสื่อสารเราพูดภาษานึง แต่ชาวบ้านในท้องถิ่นพูดอีกเรื่อง เราก็จะไม่เกิดการพัฒนา
 • นอกจากสร้างศูนย์การเรียนรู้แล้วต้องดูที่วิธีการเรียนรู้ด้วยเพื่อให้เกิดการปะทะกันทางปัญญา และต้องมีความใฝ่รู้ตลอดเวลา และต้องเรียนรู้จากความเป็นจริงว่าจะช่วยชาวบ้านอย่างไรบ้าง

กลุ่มที่ 2 ชุมชนมจะทำเรื่องการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ชุมชน ต้องทำ KM เพื่อรวบรมข้อมูลก่อน แล้วนำ LO มาปรับใช้

Comment

 • การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเป็นแบบมหภาค การที่นักเรียน ครูใฝ่รู้เป็นจุลภาค จะถ่ายทอดให้คนภายนอกรู้ เจ้าของพื้นที่ต้องรู้จริงเพื่อเผยแพร่ได้
 • งบประมาณสร้างได้จากค่านิยม ค่านิยมได้จากการประชาสัมพันธ์ เมื่อคนเห็นดีเห็นงามแล้วเงินก็จะมา เศรษฐศาสตร์บอกว่าของเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นดีเสมอไป สิ่งที่ดีต้องอยู่ที่ราคาว่าหรือไม่
 • ถ่ายทอดความรู้ที่จะทำให้ชาวบ้านได้ทราบจะได้ จะต้องเป็นตัวแทนองค์กรเพื่อถ่ายทอดไปสู่ชาวบ้าน
 • การทำเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการศึกษาแตกฉาน ให้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มาเป็นจุดขาย เรามีของดี ก็ต้องสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม
นาย วิรัช จินดากวี
IP: xxx.53.137.9
เขียนเมื่อ 

study tourของมหาวิทยาลัยเกริก ปรัชญาดุษฎีบัญญิต นิเทศศาสตร์นวัตกรรม ในครั้งนิ้ต้องถือได้ว่ามีประโยชน์อย่างมาก

ที่ได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ เรื่องชุมชนท้องถิ่น และได้ชื่นชมคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาก้าวหน้าไปไกลพอสมควร

แล้ว ก่อนไปเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นผมในฐานะอดีตนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ยังเข้าใจว่าเทศบาลตำบลวังน้ำเย็นคงยัง

ล้าหลังกว่าเทศบาลตำบลอื่นๆเพราะคิดว่างบประมาณคงไม่เกิน50ล้านบาทคงจะทำอะไรได้ไม่มากนัก แต่พอไปถืงเทศบาลตำบลวัง

น้ำเย็นแล้วต้องบอกว่าทื่งมากๆเลย สำนักงานใหญ่โต สะอาด พอได้คุยกับท่านนายกวันชัยแล้วได้รู้ว่าไม่ธรรมดาท่านมีวิสัยทัศน์

กว้างไกล ท่านพัฒนาเมืองได้ครอบคลุมทุกด้านสมแล้วที่เป็นนายก3สมัย พอได้คุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งทึ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าท่าน

นายกท่านอบรมมาเป็นอย่างดี นิ้คือความภูมิใจของคนท้องถิ่นจงรักษาไว้และตั้งใจพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญยิ่งขึ้นตลอดไป

นาย วิรัช จินดากวี นักศึกษาปริญญาเอก นิเทศศาสตร์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกริก

Sasisupa Sungvaribud
IP: xxx.136.3.126
เขียนเมื่อ 

Dear Professor,

Please accept my apology for not being able to send the report on time as I am always wish to do. I have just got back form sending the big group to Korea as well as the meeting with the Russian's producer whom contacting me today for the quick meeting on his project. He is looking for someone to co-ordinate his shooting in Thailand.

I am revising on your subject now trying to catch up and be prepare for your class tomorrow .

Would like to drop the line to thank you for the great opportunity you gave and feeling very regret that i have to leave earlier and miss the seminar on the next day.

Looking forward to your class tomorrow . I shell do my best to catch up and send every report and all works accordingly. I have been so impress and feel lucky to have the chance to study with you.

Sorry to write in English , do not wish to but since it is the only way that suit my present capabilities, hope you re understand. :)

Sincerely respect,

Orr

อักษร จุลวรรณ
IP: xxx.10.90.132
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

หลังจากที่ได้กลับมาจาก Study tour เป็นประโยชน์อันสูงสุดที่ได้จากการไปสัมมนาครั้งนี้ เพราะตัวดิฉันเองก็ไม่เคยไป และวันนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆ จากคณะของอาจารย์ และเพื่อนๆ รุ่นพี่ทุกท่าน สนุกสนาน แถมยังได้ความรู้ ประสบการณ์ และยังสามารถถ่ายทอดสิ่งดีๆ กลับมายังบริษัท และเพื่อนๆ อีกด้วย ขอขอบพระคุณอย่างอีกครั้ง จากใจน้องคนสุดท้อง