สวัสดีครับนักศึกษา Ph.D และชาว Blog ทุกท่าน

           วันนี้ผมมีความยินดีมากที่ได้มา Study Tour  กับนักศึกษา ป.เอกของ ม.เกริก ผมมีความสุขมาก นักศึกษามาครบทุกท่าน ในวันที่ 17 ก.พ. 53 เป็นวันแรกที่ผมและนักศึกษาได้เดินทางมาที่เทศบาลอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว หลังจากเดินทางมาถึงผมได้การต้อนรับอย่างดีจากนายกเทศมนตรีตำบลวังน้ำเย็น คุณวันชัย นารีรักษ์ หลังจากนั้นผมได้บรรยายเรื่องเศรษฐศาสตร์กับนวัตกรรมการสื่อสารให้นักศึกษาของผมและตัวแทน อบต.ในอำเภอวังน้ำเย็นฟัง ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างผู้นำท้องถิ่นและนักศึกษา Ph.D และต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านด้วยที่จัดงานวันเกิดให้ผมในคืนนั้น ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายวันแล้วก็ตาม

         วันที่ 18 ก.พ. 53 ในช่วงเช้าผมได้เดินทางไปชมตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสระแก้ว และผมยังได้เดินทางไปดูด่านชายแดนอรัญประเทศที่มีชาวไทยและชาวเขมรข้ามไปมาเพื่อค้าขายสินค้าด้วย หลังจากนั้นผมและนักศึกษา Ph.D ได้ฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการศุลกากรระดับชำนาญการ คุณรัชพล อ่อนนิ่ม ได้ความรู้มากมายจริงๆ การเดินทางไป Study Tour ในครั้งนี้ถือว่าครบถ้วน

                                                                              ขอบคุณครับ

                                                                          จีระ หงส์ลดารมภ์