ผมไม่อยู่ที่มน.หลายวัน วันนี้เพิ่งจะกลับมาจากมมส. มาเช็ค Rating ใน site meter ตั้งแต่เปลี่ยนเป็น version 2.0 rating ลดลงมาก เรียกว่าไม่มีดารากันในวันนี้

  มีคนเข้ามา visit หรือเข้ามาเยี่ยมเยือนเพื่ออ่านหรือไม่อ่านบันทึกของผมในบล็อก beemanNUKM นับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2549 เกิน 30,000 ครั้งแล้วครับ (ตามการคำนวณจะถึงในวันที่ 18 มิถุนายน 2549 ก็นับว่าเร็วกว่ากำหนดไปถึง 8 วันเลยทีเดียว) สรุปว่า ครบ 30,000 แล้วครับ

  กลับมาถึงมน. เห็นป้ายปิดประกาศว่าเปิดเรียน 14 มิถุนายน 2549 เหมือนว่าจะได้หยุดเพิ่ม 2 วัน แต่ผมว่าเปิดวันที่ 12 มิถุนายน เหมือนเดิมจะดีกว่า จะได้พบนิสิต พบปะพูดคุยกันเร็วๆ