ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ Webometrics

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย Ranking

Webometrics ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในมิติของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยประกาศผลปีละ 2 ครั้ง คือประมาณเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี ในปี 2010 ประจำเดือนมกราคม แต่ประกาศผลได้ในเดือน กุมภาพันธ์ในส่วนของมหาวิทยาลัยไทย มีผลดังนี้

มหาวิทยาลัย

อันดับโลก

1. มก.

229

2. มอ.

338

3. มหิดล

381

4. จุฬา

398

5. มช.

478

6. มข.

567

7. มธ.

700

8. AIT

770

9. มจธ.

822

10. มน.

924

รายละเอียดดูได้ที่ Webometric.info การจัดอันดับขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และการกำหนดตัวชี้วัด ของเจ้าของเป็นสำคัญ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)