ค่ายอบรมคุณธรรม

natsuko

 

ฝ่ายงานส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรม

ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้

นักเรียนสามารถนำหลักของการมีศีล สมาธิ ปัญญา

มาปรับใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ค่ายนี้จัดขึ้น ณ วัดพรหมวนาราม ต. สันทราย อ. สารภี จ.เชียงใหม่

โดยแบ่งนักเรียนเข้าค่ายอบรมตามช่วงชั้นดังนี้ค่ะ

 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 ม.ค. 2553

นักเรียนระดับชั้นป.1-2 จำนวน 84 คน

ครูผู้ควบคุม 9 คน

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 2553

นักเรียนระดับชั้นป.4-5 จำนวน 116 คน

ครูผู้ดูแล 9 คน

วัตถุประสงค์ในการไปเข้าค่ายครั้งนี้ คือ

1. เพื่อช่วยการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ให้เยาวชนมีศัทราในพระพุทธศาสนาและเข้าใจในหลักคำสอนอย่างถูกต้อง

2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กและเยาวชนรู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต

3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ในการนำไปสู่การพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

4. เพื่อให้เยาวชนรู้ภัยของชีวิต ลด ละ เลิก อบายมุข และสารเสพติดทุกชนิด

5. เพื่อให้เยาวชนจรรโลงความมั่นคงในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

 

ฝึกจิตใจให้สงบ สำรวมกิริยา วาจา

มีศีล ปัญญา สมาธิ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รอบรั้วโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ลำพูน#โรงเรียนมงคลวิทยา#ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 335493, เขียน: 11 Feb 2010 @ 10:30 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 14:45 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)