กระบวนวิชา 1213-734 (เฉลยคำถามข้อ 8)

เรียน ITAR3 ทุกท่าน

คำตอบสำหรับข้อ 8 เป็นสมการในแบบจำลองประชากรและอาหารของ ข้อ 7

ซึ่งมีความเป็นไปได้แต่ต้องเปลี่ยนสมการ

จาก ปริมาณอาหารต่อคน (Food per person) = Food/Production 

เป็น ปริมาณอาหารต่อคน (Food per person) = Food/population

และต้องเพิ่มเติมกราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดของประชากร (Birth_rate) และประชากร (Population) เช่น ค่าต่อไปนี้

2.0, 0.0983; 11.9, 0.0966; 21.8, 0.0963; 31.7, 0.0951; 41.6, 0.0931; 51.5, 0.0900; 61.4, 0.0870; 71.3, 0.0850; 81.2, 0.0821; 91.1, 0.0738; 101.0, 0.0684; 110.9, 0.0642; 120.8, 0.0608; 130.7, 0.0571; 140.6, 0.0525; 150.5, 0.0456; 160.4, 0.0400; 170.3, 0.0331; 180.2, 0.0216; 190.1, 0.0125; 200.0, 0.00000 <p>อรรถชัย</p><p></p><p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตรความเห็น (0)