กระบวนวิชา 1213-734 (เฉลยคำถามข้อ 7)

ต่อเนื่องจากข้อ 6

เรียน ITAR3 ทุกท่าน

คำตอบสำหรับข้อ 7 เป็นการสร้างแบบจำลองต่อเนื่องจาก ข้อ 1 และเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักด้านอาหาร (Food) และให้มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหลักด้านประชากร (Population)

อรรถชัย

-------------------------------------------------

 

หมายเหตุ:

การสร้างสัญลักษณ์ของตัวแปรหลัก Population ในด้านล่างของแบบจำลองดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ที่ Tool คลิกเลือกสัญลักษณ์ที่สองจากทางขวามือสุด ถัดจากสัญลักษณ์กล้องถ่ายภาพเข้ามา

2. จากนั้น cursor ของโปรแกรมจะเปลี่ยนแปลงรูปคนสีดำ ให้คลิก cursor ใหม่ที่ตัวแปรหลัก Population ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นกล่องและตัวอักษรสีเขียว และ cursor ของโปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูก

3. จากนั้นให้เลื่อน cursor (สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก) ไปยังที่ต้องการสร้างตัวแปรหลัก Population ตัวที่สอง แล้วคลิก โปรแกรม SIMILE จะทำการสร้างตัวแปรหลัก Population ตัวที่สอง ตามต้องการ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตรความเห็น (0)