คติธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

ครูณี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คติธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คติธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

 
...กามนี้มันหมุนรอบโลก...มันเป็นเจ้าโลก...กามกิเลสนี้แหละ...
...ที่ทำให้เกิดสงครามต่อสู้กัน...เกิดก็เพราะกาม...
...รักก็เพราะกาม...ชังก็เพราะกาม...
...กามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำ...
...ธารน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณ...
...ไหลลงสู่ทะเลไม่มีเต็มฉันใดก็ดี...
...กามตัณหาที่ไม่พอดี...ภวตัณหา...วิภวตัณหา...
...เป็นแหล่งก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด...
วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูณีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุ