ความขัดแย้งในองค์กรเป็นเรื่องที่น่าปวดเศียรเวียนเกล้า  เพราะมีหลากหลายประเด็นก่อเหตความขัดแย้ง เช่น   ทัศนคติไม่ตรงกัน  ไม่เคารพกติกาในการทำงาน  การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน  การแข่งขัน  ชิงดี ชิงเด่นกัน และที่สำคัญ ปัญหาชู้สาว  รักหลาย  ๆ  เศร้าที่แฝงอยู่ในองค์กรเดียวกัน   ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ยากต่อการแก้ปัญหาและเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในองค์กรอีกด้วย  แม้จะมีระเบียบกล่าวโทษในเรื่องดังกล่าวชัดเจนก็ตาม  แต่มันคาบเกี่ยวกับเรื่องส่วนบุคคล  และ เป็นเรื่องที่ปกปิดของหลาย  ๆ คน    บางครั้งในเรื่องนี้ก็เหมือนคลื่นใต้น้ำ  คือ  ไม่แสดงอาการความขัดแย้งกันอย่างเปิดเผย  แต่ตั้งแง่กัน  บางคนเอาเรื่องงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในเหตุความขัดแย้ง  และเบี่ยงเบนสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้ง   และที่แน่  ๆ   มีผลกระทบต่อผู้ร่วมงานคนอื่น  ๆ ในองค์กรด้วย

              ความขัดแย้งด้านอื่นเราอาจจะแก้ปัญหาโดยวิธีวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หรือแบบชนะทั้งคู่ (Win-Win Method) เพื่อสร้างความรู้สึกดี  ๆ  ต่อกัน  และไม่ทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียหน้า  หรือเสียความรู้สึก และไม่เกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

                 แต่ปัญหาความขัดแย้งจากเรื่องชู้สาว  ผู้บังคับบัญชาจำเป็นต้องเรียกคุยกันเป็นรายบุคคลก่อน  เพื่อหาช่องทางที่จะสามารถเรียกทุกคนมาหาทางรอมชอมกัน (ย้ายส่วน  แยกแผนก  หรือย้ายบุคคลในกลุ่มความขัดแยกออกจากกัน) แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องชี้ให้เห็นความผิดตามระเบียบกล่าวโทษในเรื่องดังกล่าว เพื่อสร้างมาตรการอันเด็ดขาดตามระเบียบเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นแบบซ้ำ  ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเดิม

***********************

.....ใครมีความคิดดี  ๆ  ในเรื่องนี้  ช่วยแบ่งปันความเห็นหน่อยครับ..........