ผมใช้โปรแกรม Ms outlook ในการทำกำหนดการปฏิบัติงานของตนเอง และเป็นตัวตามงานที่ด่วนหรือค้าง ใช้แล้ว ok ครับ เพราะมันจะเตือนเวลามีประชุม หรืองานด่วนที่เราวางแผนไว้แล้วเกินกำหนดเวลา