การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ( Brain Based Learning : BBL )

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ( Brain Based Learning : BBL )

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ( Brain  Based  Learning : BBL )

หลักการจัดการเรียนการสอน  แบบ  Brain  Based  Learning

             BBL (Brain-based Learning) คือการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้

การนำทฤษฏีพหุปัญามาใช้กับการเรียนการสอนแบบ Brain  Based  Learning ศาสตราจารย์โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) นักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด  ได้เสนอแนวคิดว่า ในปัจจุบันมีปัญญาอยู่อย่างน้อย 8 ด้าน ดังนี้

1. ปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence)

2. ปัญญาด้านตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)

3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual-Spatial Intelligence)

4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence)

5. ปัญญาด้านดนตรี (Musical Intelligence)

6. ปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)

7. ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)

8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence)

การจัดการศึกษาในโรงเรียนในปัจจุบัน

                การนำหลักการจัดการเรียนการสอน  แบบ  Brain  Based  Learning มาใช้เนื่องจากสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนพบว่า
               1.การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมได้รับความสนใจน้อยที่สุด

               2.การเลี้ยงเด็กเล็ก เน้นแต่เพียงการกินอิ่มนอนหลับ ปลอดภัยทางกายภาพ

               3.โรงเรียนส่วนใหญ่ เน้นการสอนและวัดผลเพียง 2 ด้าน คือ ภาษาและตรรกคณิตศาสตร์     

              4. การเรียนการสอนจัดแบบเดียวกันสำหรับทุกคนในห้องเรียน  สอนแบบบรรยาย ท่องจำ

หลักการจัดการเรียนการสอน  แบบ  Brain  Based  Learning

Regate และ Geoffrey Caine นักวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับสมองเป็นหลัก  ได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

1)สมองเป็นกระบวนการคู่ขนาน    2)สมองกับการเรียนรู้  3)การเรียนรู้มีมาแต่กำเนิด        4)รูปแบบการเรียนรู้ของบุคคล 5) ความสนใจมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ 6)สมองมีหน้าที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ 7)การเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจสามารถรับรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  8)การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทั้งแบบที่มีจุดมุ่งหมายและไม่ได้ตั้งใจ  9)การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการสร้างความเข้าใจ 10)การเรียนรู้เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 11)ส่งเสริมให้ผู้เรียนเผชิญกับสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 12)สมองของบุคคลมีความเท่าเทียมกัน

การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

( Brain  Based  Learning : BBL. )  ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาได้ดังนี้

                1.  ในการเรียนการสอน เรียนรู้จากง่ายไปหายาก มีลำดับและเชื่อมโยงกันเสมอ

                2.  วิธีการเรียนต้องสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ

                3.  เน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด ทั้งคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และใช้จินตนาการพร้อมให้โอกาสแสดงความคิดเห็น

                4.  ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ควรจะฝึกให้เด็กได้ปฏิบัติดังนี้

                                4.1  ฝึกสังเกต

                                4.2  ฝึกบันทึก

                                4.3  ฝึกการนำเสนอ

                                4.4  ฝึกการฟัง

                                4 .5  ฝึกการอ่าน

                                4.6  ฝึกการตั้งคำถาม

                                4.7  ฝึกการเชื่อมโยงทางความคิด

                                4.8  ฝึกการเขียนและเรียบเรียงความคิดเป็นตัวหนังสือ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ( Brain Based Learning : BBL. )

คำสำคัญ (Tags)#การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ( brain based learning : bbl )

หมายเลขบันทึก: 334320, เขียน: 06 Feb 2010 @ 13:27 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:18 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ เห็น น้องครูที่โรงเรียน พูดกันจังเลยค่ะ...เรื่องนี้

สุนทรี อรรถาวี
IP: xxx.26.10.254
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่ให้ความรู้ค่ะ ดิฉันกำลังทดลองสอนป.2อยู่ค่ะ กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ค่ะ

นางนทสรวง โพธิพงศา
IP: xxx.88.113.31
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับแนวคิดทฤษฏีที่มีประโยชน์...สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีการแข่งขันได้ตามขั้นตอน

นิลาวรรณ ดาวเศษ
IP: xxx.113.120.182
เขียนเมื่อ 

ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้ ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนแต่เป็นผู้มีส่วนพัฒนนาเด็กอาชีพหนึ่งอยากทราบกิจกรรมที่นำไปใช้ได้จริงเลยเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก 0-5ปี ซึ่งเป็นวัยการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมที่สุด อยากให้เด็กไทยฉลาด