บอย สหเวช
นาย อนุวัทย์ เรืองจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น


   ปีนี้ที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๕๓ ในเรื่อง อุดมศึกษาเข้มแข็ง : ไทยเข้มแข็ง ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ณ  โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนลแกรนด์ (เนวาด้าแกรนด์)  จังหวัดอุบลราชธานี งานนี้มีคุณรัชชนนท์ แกะมา ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์เป็นพ่องาน ก่อนหน้างานนี้คุณรัชชนท์ ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับที่ประชุมประธานสภาข้าราชการและลูกจ้างแห่งประเทศไทย (ปขมท) ในเรื่อง หลักสูตรเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการจากงานประจำสำหรับข้าราชการยุคใหม่ กลุ่มเป้าหมายเน้นบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตรเริ่มตั้งแต่ภาคทฤษฎีมีศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี  รองศาสตราจารย์ นภาลัย  สุวรรณธาดา ได้ให้ความกรุณาอย่างยิ่ง ในการให้ความรู้ในเรื่องการเขียนผลงานทางวิชาการกับบุคลากรสายสนับสนุน เนื่องจากผมเองได้ไปเข้าร่วมประชุมด้วย บรรยากาศเป็นกันเองมาก  บุคลากรสายสนับสนุนส่วนใหญ่ทำงานประจำเป็นหลัก พอจะให้มาเริ่มเขียนผลงานวิชาการก็ยังเกร็ง ๆ ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร และจบอย่างไรให้สวยงาม อาจารย์ทั้ง ๒ ท่านช่วยดูแลบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมอบรมตั้งแต่ยังไม่รู้จะเริ่มอย่างไรจนถึงมีการเขียนผลงานวิชาการของตัวเองขึ้นมา มีการจัดอบรม ๒ ครั้ง ครั้งแรกให้ความรู้ และลองกลับไปเขียน ครั้งที่ ๒ นำผลงานมานำเสนอให้อาจารย์ทั้ง ๒ ท่าน และคุณรัชชนนท์ ช่วยวิพากษ์ผลงานให้  ผลงานที่ผ่านการวิพากษ์แล้วก็จะนำมารวมเล่ม และพิมพ์แจกในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ปขมท. สำหรับท่านที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้ว ก็ส่งผลงานให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีประกาศแต่งตั้งตรวจผลงาน ได้โดยไม่ต้องมาเข้าร่วมอบรม ขอขอบคุณคุณรัชชนนท์ เป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของของบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นที่ยอมรับ งานประชุมวิชาการ ปขมท. ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณรัชชนนท์ริเริ่มขึ้น ให้มีเวทีในการเสนอรายงานวิจัย และการเสนอบทความวิชาการ ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน หวังเป็นอย่างยิ่งให้มีในครั้งต่อ ๆ ไปด้วยครับ

      ที่สำคัญในงานนี้มีการยกย่องให้รางวัลกับบุคลาการสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒  ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ด้านบริการ ด้านบริหาร ด้านวิชาชีพ และด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ปีนี้ให้ด้านละ ๑ ท่าน สำหรับด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่มีผู้ได้รับรางวัล ขอแสดงความยินดีกับทั้ง ๓ ท่านด้วยครับ

 

 

   ด้านบริการดีเด่น ได้แก่   นางผกามาศ   ธนพัฒนพงศ์  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ๖ 
สังกัด  งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ด้านบริหารดีเด่น ได้แก่  ดร.วรเทพ มุธุวรรณ   ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์  ๖  (ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา)  สังกัด  สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพา

      ด้านวิชาชีพดีเด่น ได้แก่  นายทนงศักดิ์  ศิริรัตน์   ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ๖  สังกัด  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  
      สำหรับรางวัลที่ได้รับ คือ รางวัลเข็มทองคำ ปขมท. พร้อมเกียรติบัตร รางวัลนี้ทางปขมท. จะเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นผู้มอบรางวัลให้ หากท่านติดภารกิจก็จะเป็นรัฐมนตรีมาเป็นผู้มอบให้ (วันประชุมวิชาการของปขมท. ท่านที่ไปเข้าร่วม จะได้ทราบผลงานของทั้ง ๓ท่าน) ...หากอยากทราบ Best Practice ของทั้ง ๓ ท่าน ต้องไปเข้าร่วมประชุมปขมท.ครับ

 

                                            บอย สหเวช

หมายเลขบันทึก: 333289เขียนเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2010 14:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 22:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (4)

มาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ

สังคมต้องการคนดี ดีใจที่มีคนเชิดชูคนดี

ขอบคุณค่ะ

ดื่มน้ำชาผลไม้ค่ะ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ไปร่วมไม่ได้ แต่อยากทราบอะครับพี่บอย อิิอิ ฝากพี่บอยนำมาเผนแพร่ด้วยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี