j
วชิราพร บวรกิติวงศ์ ชัยวรมุขกุล

j


เภสัชกร
Username
slytherin_j
สมาชิกเลขที่
99572
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก

และรัฐประศาสนศาสตร์ เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์

จบการศีกษาระดับปริญญาโทจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)

ปัจจุบันเป็นเภสัชกรรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาและสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

รวมทั้งเป็นผู้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ เรื่องราวของสุขภาพ  White Ocean Strategy และ Female Marketing ใน

www.gotoknow.org

ฉันคือโค้ชด้านสุขภาพ วิตามิน และอาหารเสริม และการดูแลผู้หญิงองค์รวม จากภายในสู่ภายนอก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท