ปรัชญามดแดง              

 

 

ปรัชญาที่  ๑  มดแดง                 เป็นตัวของตัวเอง  พึ่งเรี่ยวแรงตนเอง

ปรัชญาที่  ๒  มดแดง                ทำงานรวมตัว  เก่งกลุ่ม  ไม่เก่งเดี่ยว  ดีรวมไม่ดี  

                                            เดี่ยว หากแต่เหนื่อยด้วยกัน  หนักด้วยกัน

ปรัชญาที่  ๓  มดแดง                สร้างระเบียบวินัย  ใจกล้าหาญ

ปรัชญาที่  ๔  มดแดง                สู้รวม  ไม่หนีงาน  ไม่เกี่ยงงาน  แต่แข่งขันทำงานได้

                                           ดี

ปรัชญาที่  ๕  มดแดง                หวงไข่  หวงรัง  เป็นคนต้องห่วงบ้านและแหนหวง 

                                           แผ่น พื้นมาตุภูมิ

ปรัชญาที่  ๖  มดแดง                 สร้างผู้นำและวางใจผู้นำ

ปรัชญาที่  ๗  มดแดง                มีความคล่องตัวไม่กลัวอุปสรรค

ปรัชญาที่  ๘  มดแดง                อาสางาน

ปรัชญาที่  ๙  มดแดง                 ต่อสู้ศัตรู  แม้คอขาด