RobotAssist
บังเอิญไปเจอมา RobotAssist เป็นโปรแกรมจำลอง และช่วยในการออกแบบการทำงานของหุ่นยนต์
user posted image

user posted image
user posted image

น่าสนุกดี ไว้มีเวลาจะลองเล่นดู

Links
http://www.kinematics.com/robot/index.htm