งานอาชีวอนามัย : บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร


การดำเนินงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น คณะกรรมการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากผู้บริหารของโรงพยาบาล

 • คณะกรรมการจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นทางการ
 • มีการมอบหมายภาระกิจรับผิดชอบ
 • ดำเนินงานในลักษณะของงานประจำที่เป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

ขั้นตอนที่จะให้ประสบความสำเร็จของงานอาชีวอนามัย ที่ผู้บริหารต้องเข้าใจ ดังนี้

 1. การสร้างนโยบายของโรงพยาบาล โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์  และกำหนดแนวทางการดำเนินการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ดำเนินงานและบุคลากรทุกระดับ
 2. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล
 3. กำหนดคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
 4. จัดเตรียมเอกสารวิชาการ ข้อมูลต่างๆด้านความเสี่ยง ความปลอดภัยในการทำงาน
 5. จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงาน กิจกรรมและงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพบุคลากรในโรงพยาบาล
 6. พัฒนาทีมงานในการดำเนินงาน (ให้มีความรู้)ถูกต้องตามหลักวิชาการ
 7. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานในแผนกต่างๆ
 8. สื่อสารข้อมูล สร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ตรวจพบ
 9. ดำเนินการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง(ตามลักษรณะงานที่ปฏิบัติ)
 10. จัดให้มีการให้ภูมิคุ้มกันที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 11. รวบรวมข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลทางด้านสุขภาพ มีระบบการบันทึก จัดเก็บข้อมูลเป็นรายบุคคล เช่น สมุดบันทึกสุขภาพของเจ้าหน้าที่
 12. ประเมินผลการดำเนินงาน การเฝ้าระวังสุขภาพ การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อการทำงาน
 13. รวบรวมจัดทำสถานการณ์การประเมินความเสี่ยงสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 14. รายงานสรุปผลความเสี่ยงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่สำคัญของโรงพยาบาล สรุปผลภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปีละ 1 ครั้ง
 15. จัดให้มีระบบเฝ้าระวังสุขภาพแก่บุคลากรในโรงพยาบาล

 

หมายเลขบันทึก: 329257เขียนเมื่อ 19 มกราคม 2010 18:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 กรกฎาคม 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท