ปัญหา : จุด plasma ไม่ติดและขึ้น error ว่า shear gas not flow
สาเหตุ : มีความเป็นไปได้หลายเงื่อนไขดังนี้
1. shear gas ซึ่งเป็นอากาศ (Air compressor) ไม่มีหรือมีน้ำในระบบ
2. flow sensor สกปรกหรือไม่ทำงาน/เสีย
3. Main board มีปัญหา
4. ระบบท่อของ shear gas อุดตันหรือสกปรก
--------------------------------------------------------------------------------------------
ทำการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
1. shear gas มีปกติแต่มีน้ำเล็กน้อย...ทำการไล่น้ำออกโดยใช้อากาศเป่าไล่
2. flow sensor ทำงานปกติ แต่มีน้ำเช่นกัน ทำการเป่าไล่น้ำด้วย N2
3. Main board ทำงานปกติ
4. ระบบท่อของ share gas ไม่สกปรกแต่ไปสกปรกที่ตัว shear gas nozzle แทน

พบว่าสกปรกมาก

 

 

 

การปรับตั้ง shear gas nozzle

คำเตือนหาก shear gas ไม่มี