ประเพณีการบวชของศาสนาคริสต์

บวชเพื่อเผยแพร่ศาสนา

           เรียกเป็นทางการว่า "ศีลอนุกรม" พิธีกรรมการบวชเป็นบาทหลวงหรือที่ชาวบ้าน

เรียกคุณพ่อ การที่จะบวชเป็นบทาหลวงได้นั้นไม่ใช่ว่าใครๆก้เป็นได้แต่หากผู้ที่จะเข้าสู่

ทางนี้ได้ต้องมีการศึกษาขั้นสูงมีความบริสุททั้งกายและทางใจซึ่งคนเป็นพ่อแม่ต้องส่ง

ลูกชายที่ยังอายุน้อยของตนเข้าไปศึกษาที่บ้านเณรซึ่งเป็นสถานที่ฝึกฝนและให้การ

ศึกษาจนถึงขั้นสูงสุด โดยบาทหลวงท่านใดที่เรียนดีมีความสามารถมากจริงๆก็จะได้รับ

โอกาสไปเผยแพร่ศาสนาและศึกษาต่อต่างประเทศทางแถบประเทศยุโรปตะวันตก โดย

ในพิธีจะเป็นเอกลักษณะการปฏิญาณตนในท่านอนหมอบและคล้ายกับว่าถวายกายใจให้

กับพระคริสเจ้าและเมื่อสิ้นสุดพิธีก็ถือว่าบาเดอร์ (เณรรุ่นใหญ่) เรียกกันว่าผู้ที่สำเร็จการ

ศึกษาขั้นสูงแล้วเป็นบาทหลวงโดยสมบูรณ์แบบ

  

 

 พิธีศิลอนุกรม

 

 

 

พิธีศิลอนุกรม

 

พิธีศิลอนุกรม 

 

 ผู้อ้างอิง

นายพิจิตร  ปะราศรี (ผู้ใหญ่บ้านโนนแก้ว)

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรมันคาร์ทอริก 3หมู่บ้านคริสต์ในอำเภอห้วยแถลงความเห็น (0)