ปิดไปเรียบร้อยแล้ว

     สำหรับการอบรม นบต.รุ่น 28 กรมสรรพากร  ซึ่งผู้อำนวยการหลักสูตร "ท่านอาจารย์หมอจิตเจริญ" ได้กล่าวปิดว่า  "ปิดคือเปิด" หลายคนทำหน้างง -งง ซึ่งท่านเฉลยว่าเป็นการปิดการอบรมไปสู่การเกิดเครือข่ายสร้างสรรค์การทำงานร่วมกัน 

     ภาพบรรยากาศวันปิดการอบรมคงเล่าเรื่องราวความรู้สึกของชาวนบต.รุ่น 28ทุกคนได้

ภาพที่หนึ่ง  รวมพลังชาว นบต.รุ่น28

ภาพที่สอง  มาทายกันว่า Buddyที่รักของเราคือใครกัน

ภาพที่สาม  ร่วมสร้าง - -สายใยแห่งเครือข่าย

ภาพที่สี่ บายสีสู่ขวัญ- -อำลาพี่น้อง

ภาพที่ห้า มอบดอกไม้แทนใจทีมงานทุกคน

ปิดท้ายจริง ๆ ก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านด้วยเมนูไก่ย่างส้มตำในมื้อเที่ยงค่ะ

-น้อง-