• วันนี้ (31 พฤษภาคม 2549) ภาควิชาชีววิทยา ได้จัดประชุมคณาจารย์ของภาควิชา ซึ่งจัดประชุมกันเป็นประจำไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง  การประชุมครั้งนี้ค่อนข้างพิเศษ เพราะมีอาจารย์ทั้งที่ไปศึกษาต่อจนจบปริญญาเอก กลับมา  และ อาจารย์ใหม่ ระดับปริญญาเอก รวมถึง 6 คน และ คณาจารย์ในภาควิชาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำ่แหน่งบริหารของคณะวิทยาศาสตร์  หลังจากการประชุมครั้งนี้ทางภาควิชาจึงถือโอกาสแสดงความยินดีกับ ท่านคณบดี และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ของคณะวิทยาศาสตร์ คนใหม่ ที่เป็นลูกหม้อของชาว มมส. แท้ ตามที่ได้เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ไปแล้ว

     

  • แสดงความยินดีคณบดีและรองคณบดี
  • ในงานแสดงความยินดีครั้งนี้ นอกเหนือจากชาวชีววิทยาที่อยู่ปัจจุบันแล้ว ยังมีผู้อาวุโส ที่ไม่เคยขาดการมาร่วมงานของภาควิชาชีววิทยาตลอดมา มาร่วมแสดงความยินดีด้วย คือ ท่านรองศาสตราจารย์ จำนง วิสุทธิแพทย์ (นั่งแถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) อาจารย์พิรุณ วิสุทธิแพทย์ (นั่งแถวหน้าคนที่ 3 จากซ้าย)  มาร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ คนใหม่ รองศาสตราจารย์ จีระพรรณ สุขศรีงาม (นั่งแถวหน้า คนที่ 4 จากซ้าย) และ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คนใหม่ ดร. สนอง จอมเกาะ (นั่งแถวหน้า คนที่ 2 จากขวา) ซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์และอาจารย์รุ่นน้อง ของผู้อาวุโส ทั้งสอง  ส่วนอาจารย์อีก 2 ท่านที่นั่งแถวหน้า เป็นอาจารย์พิเศษของภาควิชาชีววิทยา  คือ รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ วราอัศวปติ (ซ้ายสุด) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย  รุ่งรัศมี  (ขวาสุด)
  • อาจารย์ท่านอื่น ๆ ที่ยืนแถวหลัง ใครเป็นใคร ดูข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ของภาควิชาชีววิทยา ครับ
  • ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี และ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และ หวังว่าจะนำพาคณะวิทยาศาสตร์  มมส. เจริญก้าวหน้าต่อไป