ตั้งแต่เกิดมาเกิดเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตมากมาย สิ่งต่างๆเหล่านั้นจึงเป็นความทรงจำ

บางครั้งเรานึกถึงมันเราก้รู้สึกดี หัวเราะกับมัน อมยิ้ม มีความสุข แต่บางครั้งมันก็ตลกดีนะ

จงเก็บความทรงจำเหล่านี้เอาไว้ เก็บมันไว้ในใจเพราะมันแสดงถึงภาพความทรงจำในอดีต

    ต่อจากวันนี้จะมีผู้ใดร้องเพลงให้ฉันนอนฟังทุกคืน แล้วใครจะปลุกทุกวันที่ตื่นเหมือนเดิม

    ต่อจากวันนี้จะมีผู้ใดที่คอยปลอบใจไม่เคยซําเติม เหมือนวันเดิมๆที่เคยมีเราด้วยกัน