ผมได้มีโอกาสไปอบรมการผลิตแผ่น CD และการตัดต่อเสียงที่ศูนย์สารสนเทศ (ภาคเหนือ)สถาบันไอทิม มาครับโดยเค้าจัดที่โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน ในวันเสาร์ที่25 มี.ค - 26 มี.ค 49 2วันครับโดยความคาดหวังครั้งแรกก็คิดว่าน่าจะนำม้วน Mini DV ที่ใช้ถ่ายในกล้อง VDO มาแปลงลงแผน CD และตัดต่อภาพและเสียงได้ครับ

  สิ่งที่ได้รับ เกินกว่าที่คาดหวังไว้ก็คือ สามารถใส่ตัวอักษร และ Affect ต่างๆได้ใน Program Premirepro และAudition

   ส่วนสาเหตุในด้านสิ่งที่คาดหวัง และสิ่งที่ได้รับแตกต่างกันเพราะก่อนเข้ารับการอบรมไม่มีความรู้ในด้านการใช้ Programตัดต่อเลย แต่พอไปอบรมก็สามารถเรียนรู้ได้ว่ามี Affect ต่างๆ สามารถนำมาผลิตผลงานได้

สิ่งที่ได้ในการเรียนรู้ครั้งนี้ คือการตัดต่อทั้งภาพและเสียง เช่นการเพิ่มตัวอักษร ทำให้อักษรวิ่งหรือหมุน การใช่ Affect ต่างๆ ทำให้ภาพและเสียงมีความน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขั้น รวมถึงการFade in Fade out เสียงให้มีความSmooth มากยิ่งขึ้น

หลักการกลับจากอบรม ก็สามารถนำภาพม้วน Mini DV ลงแผ่น CD ได้ และปรับภาพให้คมชัดขึ้น รวมถึงตัดต่อส่วนที่ต้องการได้ และสามารถแปลง File เสียงต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ถ้ามีโอกาสคิดว่าน่าจะปรับปรุง และศึกษาในการทำภาพการ์ตูน หรือภาพ Animation เข้ามาตัดต่อเพื่อสร้างผลงานให้น่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น