เป็นไปได้มั้ยที่ว่าวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์เป็นสิ่งที่คนยอมรับแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถ้าเชื่ออย่างวิทยาศาสตร์ ก็จะไม่เชื่อว่าเกิดเพราะไสยสศาสตร์ ในทางกลับกัน ถ้าเชื่อไสยาศาสตร์แล้วจะไม่อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์  บางอย่างที่อธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็จะอธิบายโดยหลักไสยศาสตร์และก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่เชื่อเช่นนั้น