แบบทดสอบ เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แบบทดสอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้  บอกความหมาย  ความสำคัญและประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

1. ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ข้อใดถูกต้องที่สุด
   ก.  การสื่อสารคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
   ข.  การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์  2 เครื่องขึ้นไป
   ค.  การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
   ง.  การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่  2  เครื่องขึ้นไป

2.  ข้อใดเป็นประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
   ก.  ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
   ข.  การใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ร่วมกัน
   ค.  การบริหารภายในองค์การ
   ง.  ส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่มของผู้ปฏิบัติงาน

3.  การใช้ซอฟแวร์รวมกันภายในองค์กรจะส่งผลกระทบต่อสิ่งใดมากที่สุด
   ก.  การลดค่าใช้จ่าย
   ข.  การลดบุคลากร
   ค.  การลดเวลาในการปฏิบัติงาน
   ง.  การลดการควบคุมบริหารงาน

4   ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ถึงการนำเอาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสื่อสาร
   ก.  นำมาใช้ส่งและรับข้อมูล
   ข.  นำมาใช้ส่งข้อมูลระหว่างบุคคลกับบุคคล
   ค.  นำมาใช้สนทนาโต้ตอบกันระหว่างบุคคล
   ง.  นำมาใช้ส่งข้อมูลระหว่างบุคคลกับระบบงาน

5.  ระบบเครือข่ายแลน (LAN) จะใช้พื้นที่ใด
   ก.  ภายในอาคารสำนักงาน
   ข.  ระหว่างอาคารสำนักงาน
   ค.  ระหว่างโรงเรียน
   ง.  ระหว่างจังหวัด

6.  ระบบคอมพิวเตอร์ในงานธนาคารใช้ระบบเครือข่ายใด
   ก.  ระบบเครือข่ายท้องถิ่น
   ข.  ระบบเครือข่ายระดับเมือง
   ค.  ระบบเครือข่ายเฉพาะพื้นที่
   ง.  ระบบเครือข่ายที่กว้าง

7.  ข้อใดคือเครือข่ายระดับเมือง
   ก.  ให้บริการในพื้นที่กว้าง
   ข.  เชื่อมต่อระหว่างอาคารที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
   ค.  ใช้ในระบบงานขนาดใหญ่ในองค์การระดับประเทศ
   ง.  มีอาณาเขตเชื่อมโยงและให้บริการในพื้นที่ขนาดจำกัด

8.  ข้อเสียของเครือข่ายแบบทางเดียว  คือข้อใด
   ก.  การติดตั้งทำได้ยาก   จะต้องใช้สายมาก
   ข.  ถ้าอุปกรณ์ชึ้นใดชิ้นหนึ่งเสียหาย  จะส่งไม่ได้
   ค.  ถ้าเครื่องศูนย์กลางขัดข้องทำให้ระบบใช้งานไม่ได้
   ง.  เมื่อเกิดความเสียหาย  ระบุจุดที่เกดความเสียหายได้ยาก

9.  ระบบเครือข่ายแบบดาว  ข้อมูลทั้งหมดต้องส่งผ่านที่ใด
   ก.  สายสื่อสารหลัก
   ข.  เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
   ค.  สายสัญญาณคอมพิวเตอร์
   ง.  เครื่องคอมพิวเตอร์กลาง

10.  จงพิจารณารูปภาพในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วตอบคำถาม  ข้อ 10

 

 

จากรูปนี้เป็นระบบเครือข่ายแบบใด
   ก.  ระบบเครือข่ายแบบวงแหวน
   ข.  ระบบเครือข่ายแบบดาว
   ค.  ระบบเครือข่ายแบบแวน
   ง.   ระบบเครือข่ายแบบบัส

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kruarmnaja

คำสำคัญ (Tags)#แบบทดสอบ

หมายเลขบันทึก: 324684, เขียน: 03 Jan 2010 @ 01:41 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 22:10 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เจ้าของบล็อกเองจ้า
IP: xxx.47.94.72
เขียนเมื่อ 

.....^_^......