หลงทางไกล (ไร้) : (ให้) ทางนำ

ทางนำสำหรับชีวิต

หลงทางไกล (ไร้) : (ให้) ทางนำ

 

บางทีก็สงสารตัวเอง...ที่

 

                รักใคร...ที่เขาไม่รู้

 คิดถึง...สิ่งที่ไม่อยู่ 

รอเคย...สิ่งไม่เคยมาถึง

 สับสน...กับสิ่งที่ไม่แน่ใจ

 หวงใย...ไม่มีเหตุผล

 อดทน...ไม่มีไม่มีความหวัง

 เดินทาง...ไม่มีเป้าหมาย

                                 ความตาย...ไม่อาจหลีกหนี

  เหมือนดนตรี...ที่ไร้ทำนอง

 

อาจจะใช่หากใครบางคนที่...จะคิดอย่างนั้น

                แต่พระเจ้าไม่ได้สร้างเรามา...โดยไม่มีเหตุผล

และก็อาจจะใช่...สำหรับผู้ที่หลงทาง

 

คงเป็นคนที่...น่าสงสารที่สุด

                                ชีวิตที่...ไร้ความหมาย...ไร้ทำนอง...สับสน

                หาเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต...ไม่เจอ...ลอยไปเรื่อยๆ

หนีความจริงไปไกลทุกที...

หลงทางไปไกลเกินกว่า...

จะร้องตะโกน...เรียกให้กลับมา

 

                ชั่งน่าสงสารและต่ำต้อย...เหลือเกิน

สำหรับใครที่พระองค์ทรงทำให้เขา...หลงทางไปไกลจากพระองค์

และคงไม่มีใครจะให้ทางนำอีก...นอกจากพระองค์

 

                ข้าขอวิงวอนต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างได้โปรดเมตตาข้าพระองค์และทรงโปรดชี้นำข้าพระองค์ซึ่งทางที่เที่ยงตรง

ให้พ้นจากเส้นทางที่ทรงโกรธกริ้วและหลงทาง...อามีน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางแห่งความเปี่ยมสุขความเห็น (0)