กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี และวิทยาลัยเทคโนฯการต่อเรือนครศรีธรรมราช  ปีการศึกษา 2553

หลักสูตรพิเศษ 3 ปี

รายละเอียดกิจกรรม

กำหนดการ

กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์

 

31 มีนาคม 2553

ยื่นหลักฐานประกอบการสมัครหรือกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีพร้อมยื่นหลักฐาน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

วันที่ 1-7 เมษายน 2553

สอบพลศึกษา พร้อมยื่นเอกสารเพิ่มเติม

วันที่ 20 เมษายน 2553

สอบภาคทฤษฎี 4 วิชา (ฟิสิกส์ เคมี คณิต อังกฤษ)

วันที่ 22 เมษายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ 27 เมษายน 2553

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

วันที่ 29-30 เมษายน 2553

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2553

ทาสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2553

นดร. ที่เข้าใหม่ ฝึกทดสอบความถนัดทางทะเล

วันที่ 9-15 พฤษภาคม 2553

นดร. ที่เข้าใหม่ ฝึกระเบียบเบื้องต้น

วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2553

ปฐมนิเทศ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2553

เปิดภาคการศึกษา ที่ 1/2553

วันที่ 31 พฤษภาคม 2553