ประยงค์ สุดเสน่ห์

  ติดต่อ

  ศึกษานิเทศก์ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา  

ประยงค์  สุดเสน่ห์  ศึกษานิเทศก์  รับผิดชอบงานดังนี้
1.การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2
2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย
3.ที่ปรึกษาชมรมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การส่งเสริมการอ่าน การเขียน และคิดวิเคราะห์
5.การจัดการเรียนรู้ BBL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6.ประจำกลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน
7.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

<p align="left"> </p><p align="center"> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 32380, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษา#erkm

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)