หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม จังหวัดเลย

"จิตสงบ

กายสงบ"

"จิตสบาย

กายสบาย"

"จิตวิเวก

กายวิเวก"

"จิตเบา

กายเบา"

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คติธรรมคำสอนความเห็น (0)