GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

คำถามจากเวทีอบรมไรน้ำนางฟ้า รุ่น 3 (3)

คำถาม-คำตอบวิธีการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้า
คำถามที่ 9   การเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวคลอเรลล่า ควรทำอย่างไรให้เขียวตลอดไป
คำตอบ ควรทำการเลี้ยงคลอเรลล่าหลายๆ บ่อ ให้มีอายุที่แตกต่างกันหากท่านเลี้ยงคลอเรลล่าได้อายุ 4 วันแล้ว ก็ให้ใช้คลอเรลล่าจากบ่อนั้นเป็นหัวเชื้อในการเลี้ยงคลอเรลล่าบ่อถัดไป หากคลอเรลล่ามีอายุมากกว่า 10 วัน ก็ให้ล้างบ่อแล้วเลี้ยงใหม่เพื่อให้ได้เซลล์คลอเรลล่าที่ไม่แก่ เหมาะสำหรับใช้เป็นอาหารไรน้ำนางฟ้า (ควรใช้คลอเรลล่าที่มีเลี้ยงได้ประมาณ 7 วัน เนื่องจากจะมีแอมโมเนียในปริมาณที่ต่ำไม่เป็นอันตรายต่อไรน้ำนางฟ้า)
คำถามที่ 10  เมื่อไรน้ำนางฟ้าโตขึ้นปากไรน้ำนางฟ้าก็จะใหญ่ขึ้นตามไปด้วยเราสามารถให้อาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้หรือไม่
คำตอบ ได้แต่จากการศึกษาถึงปากของไรน้ำนางฟ้าตัวเต็มวัยพบว่ามีปากขนาดประมาณ 60 ไมครอน ดังนั้นอาหารที่เหมาะสำหรับไรน้ำนางฟ้าจึงต้องมีขนาดต่ำกว่า 60 ไมครอน
คำถามที่ 11 อาหารแข็งอย่างเช่น อาหารเม็ด หัวอาหารกุ้ง และหัวอาหารปลา นำมาปดละเอียดให้ไรน้ำนางฟ้ากินได้หรือไม่
คำตอบ เราสามารถนำหัวอาหารสัตว์ทั้งกุ้งและปลามาเป็นอาหารไรน้ำนางฟ้าได้เช่นกัน โดยควรจะละลายผ่านผ้ากรองขนาด 60 ไมครอน แต่ต้องระวังอย่างให้ปริมาณมากเกินไป เพราะหากไรน้ำนางฟ้ากินไม่หมดจะเกิดน้ำเสียได้
คำถามที่  12  สารที่ช่วยกระตุ้นการลอกคราบของไรน้ำนางฟ้ามีอะไรบ้าง
คำตอบ แคลเซียมและวิตามิน (การเปลี่ยนถ่ายน้ำก็เป็นวิธีการกระตุ้นการลอกคราบของสัตว์กลุ่ม Crustacean)

คำถามที่ 13  สแลนที่ใช้มุงโรงเรือนเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าควรใช้เปอร์เซ็นต์การกรองแสงเท่าไหร่
คำตอบ ควรใช้สแลนที่มีการกองแสงประมาณ 50-70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผันแปรตามความลึกของบ่อและความเข้มข้นของแสงแต่ละพื้นที่และฤดูกาล

ควรใช้สแลนที่มีการกองแสงประมาณ 50-70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผันแปรตามความลึกของบ่อและความเข้มข้นของแสงแต่ละพื้นที่และฤดูกาล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 32085
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 1
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

ของคุณทีั่่นำมาถ่ายทอดสู่กันฟังนะครับ ติดตามเรื่องไรน้ำอยู่ตลอดครับ

ไรน้ำนางฟ้าเป็นสัตว์จำพวกแมลงต้องมีการลอกคราบจึงจะเจริญเติบโตอยากทราบว่าสารใดที่ทำให้ไรน้ำลอกคราบได้บ้างครับ

นอกจากแคลเซียมกับวิตามินแล้วยังมีสารอื่นที่เร่งการลอกคราบของไรน้ำอีกหรือไม่คร้บ