rongrang
ปฎิหาริย์ มีจิงป่าว

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต


เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อุปโภค

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มโลกในอนาคต

       ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างดี  เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพ  สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก  รับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา  และให้บริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น  เทคโนโลยีจึงได้เข้ามาเป็นปัจจัยเสริมพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์

       เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มาก  ลักษณะเด่นที่สำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  ช่วยเพิ่มผลผลิต  ลดต้นทุน  และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  ทางด้านเศรษฐกิจ  การค้าและอุตสาหกรรม , เปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย  เพื่อความสะดวกของมนุษย์และลดปัญหความยุ่งยากในการบริการ , ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นมากในทุกๆหน่วยงาน  เพื่อความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่างๆ  เป็นต้น  และจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนี้ก็ทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ใช้  ช่วยสร้างเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม , เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจายโอกาส , ช่วยในการเรียนการสอนของโรงเรียน , ช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การดูแลรักษาป่าไม้ , ช่วยดูแลการผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม , ช่วยในการทหารเพื่อการรบ  ในเรื่องอาวุธที่ทันสมัย  การป้องกันภัย  เป็นต้น  แนวโน้มสถานการณ์โลกตอนนี้อยู่ภายใต้ภาวะโลกาภิวัฒน์ที่ดำเนินไปในสังคมไทยและสังคมโลก  เกิดภาวะไร้ระเบียบ  ซึ่งส่งผลกระทบถึงกันเนื่องจากระบบส่วนใหญ่ของโลกเป็นระบบเปิดที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสภาพแวดล้อม  จึงต้องรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก  เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นั้นๆ โลกจะเข้าสู่ภาวะไร้ระเบียบยิ่งขึ้น  เกิดจากปัญหาหลายๆด้านทั้งการเพิ่มประชากร  การแข่งขันกันทางด้านเศรษฐกิจ  การขยายตัวของเมืองใหญ่  ช่องว่างระหว่างชนชั้น  กระแสนิยม  การขาดแคลนพลังงาน  เป็นต้น  และปัญหาเหล่านี้ก็จะพาไปสู่ความไร้ระเบียบของโลก

       แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตจึงอาจจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว  และก้าวล้ำนำสมัยเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศนี้มัความจำเป็นมากในการดำรงชีวิต  ตั่งแต่ตื่นนอน  จนกระทั่งเข้านอนเราจะต้องใช้เทคโนโลยีตลอดเวลา  ถ้าไม่มีปัญหาความไร้ระเบียบ  โลกก็จะพัฒนาไปในทางที่ดี  มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยี  การค้า  ความเป็นอยู่ของประชากร  แต้ถ้าเกิดความไร้ระเบียบก็จะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีที่ไม่มีคุณภาพ  การค้าที่เกิดการแข่งขันกันเอง  ความเป้นอยู่ที่เกิดความยากลำบาก  เพราะฉะนั้นแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตจะพัฒนาหรือไม่ขึ้นอยู่กับประชากรและผู้ประกอบการ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 32005เขียนเมื่อ 30 พฤษภาคม 2006 11:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 20:52 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี