เขียน Blog เป็นครั้งแรก อบรมก็ไม่เคยอบรม ได้คุณ "จอมใจ เหล็คง" เป็น
น้องที่ทำงานที่รู้เรื่อง Blog มากกว่าใครๆ ในที่ทำงานช่วยพาทำ Blog ในวันนี้
และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นด้วยอะไรดี คิดได้เรื่องใกล้ตัวคือ "ชำนาญการ" จึงเป็นที่มา
ของบันทึกแรกของ Blog ในวันนี้ครับ

         ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันมีข้าราชการที่เป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนที่เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการแล้วทั้งสิ้น 6 คน(เป็นระดับ 
8 ทั้งหมด)จากทั้งหมด 46 คน ท่านที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ
ตอนนี้มี จ.วิเคราะห์ฯที่เป็นชำนาญการกี่คนครับ จากทั้งหมดที่เป็นข้าราชการกี่คน
ครับ 
         ส่วนตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับ 9 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีแต่กรอบ 1
กรอบครับ และยังไม่มีคนครองด้วยครับ ของหน่วยงานของท่านมีกรอบ เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์ฯ เชี่ยวชาญ ระดับ 9 จำนวนเท่าใดครับ และมีใคร ? กี่คน ? ที่ครองกรอบ
นั้นครับ