ความเห็น 2448256

(1) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เรืองชัย
IP: xxx.12.97.115
เขียนเมื่อ 

เรียน คุณ POP

ความก้าวหน้าของ นักวิเคราะห์ฯ ในหน่วยงานอื่นๆ หรือกระทรวงอื่นๆ ผมไม่ค่อย

รู้ว่าเขาจะมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานดีกว่าตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ ในมห"ลัย

อย่างไร จึงไม่อาจให้ความเห็นได้ว่าที่หน่วยงานไหนดีกว่า หรือมีโอกาสมากกว่ากันครับ...