กรุ๊ปเลือดพ่อแม่&กรุ๊ปเลือดลูก

         วันนี้  มีคนไข้มาขอตรวจกรุ๊ปเลือดเพื่อไปใช้สมัครเข้าเรียนตรวจได้ กรุ๊ป โอ แจ้งให้คนไข้ทราบ

แต่พ่อแม่สงสัยจึงมาสอบถามด้วยความตกใจว่าพ่อเคยบริจาคเลือดแล้วเป็นกรุ๊ป บี แม่ก็เคยตรวจแล้วเป็นกรุ๊ป บี พ่อเด็กถามว่าลูกสาวก็หน้าตาเหมือนผมทำไมเป็นคนละกรุ๊ปกัน วันนี้ ได้โอกาสเลยเอาความรู้มาแบ่งปันเพื่อมีเจ้าหน้าที่ท่านใดพบเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือมีโอกาสได้ตรวจกรุ๊ปเลือดจะได้ไม่ตระหนกตกใจกัน ว่าพ่อ แม่กรุ๊ปเลือดใด จะมีลูก ที่มีเลือดกรุ๊ปใดได้บ้า 

 

คนหมู่เลือด A +A      = มีโอกาสได้ลูกเป็น หมู่เลือด A ,O
คนหมู่เลือด B+B       = มีโอกาสได้ลูกเป็น หมู่เลือด B,O
คนหมู่เลือด AB+AB = มีโอกาสได้ลูกเป็น หมู่เลือด A ,AB ,B (ได้ทุกกรุ๊ป ยกเว้น O)
คนหมู่เลือด O+O      = มีโอกาสได้ลูกเป็น หมู่เลือด O เท่านั้น
คนหมู่เลือด A+B      = มีโอกาสได้ลูกเป็น หมู่เลือด เป็นได้ทุกกรุ๊ป
คนหมู่เลือด A+AB   = มีโอกาสได้ลูกเป็น หมู่เลือด A ,AB ,B(ได้ทุกกรุ๊ป ยกเว้น O)
คนหมู่เลือด B+AB   = มีโอกาสได้ลูกเป็น หมู่เลือด A ,AB ,B(ได้ทุกกรุ๊ป ยกเว้น O)
คนหมู่เลือด AB+O   = มีโอกาสได้ลูกเป็น หมู่เลือด ได้ A หรือ B 
คนหมู่เลือด A+O      = มีโอกาสได้ลูกเป็น หมู่เลือด A หรือ O
คนหมู่เลือด B+O      = มีโอกาสได้ลูกเป็น หมู่เลือด B หรือ O
คนหมู่เลือด A+B      = มีโอกาสได้ลูกเป็น หมู่เลือด A.,B,AB,O

 

      กรุ๊ปเลือดก็เหมือนอวัยวะในร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมา โดยที่จะมีตัวกำหนดโดยพ่อ แม่ เป็นผู้ที่ถ่ายทอดโครโมโซม และยีนส์ ต่างๆ ไปสู่ลูก

      ปล. หลังจากให้ความรู้กับคนไข้ พ่อของเด็กก็ยิ้มออกแล้วก็ขอบคุณกันยกใหญ่บอกผมค่อยสบายใจหน่อยครับเดี๋ยวกลับไปนอนไม่หลับ

                                                                                                              สลิลรัตน์