ขอเชิญร่วมสวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ชวนคนไทย สวดมนต์ให้ "พ่อ" หนึ่งความดีที่คุณทำได้ ทุกที่ ทุกวัน

 

 

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ

คุณ   P  นัฐพร จันทร์ส่งสิงห์
เมื่อ ส. 28 พ.ย. 2552 @ 19:28
#1702854 [ ลบ ]

 • สวัสดีค่ะ
 • พระราชดำรัสของในหลวง..ทุกเรื่อง ล้วนแสดงถึงความรักและห่วงใยที่พระองค์มีต่อประชาชน
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..

   ที่กรุณามาให้กำลังใจ ในบันทึก    พระราชดำรัสพ่อหลวง

ทำให้อยากบอกข่าวเล่าต่อถึงบทสวดมนต์ที่มี

 • ขอบพระคุณค่ะ

 

...<<<

 

 

เมื่อปลายปี 50  ในการเตรียมงานเฉลิมฉลอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงของปวงชนชาวไทยมีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา  ทุกสถานที่ราชการและทุกครัวเรือน ได้มีการประดับธงชาติ และธงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ มีการประชาสัมพันธ์ “ 80 ปี ทำดีเพื่อพ่อ” ให้ปวงชนชาวไทยทุกคนร่วมสวดมนต์ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 โดยมี 2 หน่วยงานที่ร่วม จัดทำหนังสือสวดมนต์แจกฟรี  ดิฉันก็ได้ไปรับมา 1 เล่ม และใช้เป็นคู่มือในการสวดมนต์ก่อนนอนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการฝึกจิตใจของตนเองให้ผ่องใส ปล่อยวาง จะได้มีพลังแรงใจทำความดีต่อไป

  

 

 

ตั้งแต่วันนั้นมา จนถึงวันนี้ ครบรอบปีที่ 2 และเพื่อเป็นการถวายพระพรอีกรอบในวันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีของพวกเราชาวไทยทุกคน ขอฝากบทสวดมนต์นี้แด่พี่น้องชาว G2K ร่วมสวดมนต์ถวายพระพร แด่พระองค์ท่านฯ มาณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 

 

 

 

 

คำถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพะละมะหาราชะวะรัสสะ

ชะยะมังคะละวะระทานะคาถา

ภูมิพะโล  มะหาราชา                  ภูปาโล ทะสะธัมมิโก

เทว์ หิ วัสสะสะหัสสานิ              ปัญจัสสะตาธิกานิปิ

ท์วิตาฬีสุตตะราเนวะ                  ยัส์มิง โหนติ สุมังคะเล

ตัส์มิง  วัสเส  มะหาปุญโญ         ท์วิสัตตะยาวุวัฑฒะโก

ชินัสสะ สาสะเน  สัทโธ             ปะสันโน  พุทธะมามะโก

ยะตีนิง สีละธารีนัง                     โสปัตถัมภะทะโท  สะมัง

อะยัง ภัททะมะหาราชา               วิทู รัฎฐะปะสาสะเน

เขมัญจะ สัมปะวัตเตติ                 โสตถิญจะ รัฎฐะวาสินัง

เสฎโฐ เสฎฐันทะโท ราชา           ทะทะมาโน อะภิกขะณัง

ยัตถะ อันธะตะมัง โหติ               ทีปะโท วิยะ จักขุโท

ตัตถะ ทัยยานะ ปัชโชโต             สะมุปปาเทติ  ผาสุกัง

ตัส์มา เสฎโฐ มะหาราชา             ทัยยินโท ธัมมะขัตติโย

ภิยโยโส ทัยยะวาสีนัง                 จิรัง โหติ อะติปปิโย

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ               กะตะปุญญานะ เตชะสา

ทีฆายุโก มะหาราชา                     วัณณะวา จะ สุเขธิโต

พะลูเปโต อะนีโฆ จะ                    อะโรโค โหตุ นิพภะโย

สัพเพ เทวานุโมทันตุ                     เตชะวันโต ยะสัสสิโน

อะภิปาเลนตุ รักขันตุ                    อิมัง ภูมิพะลัง สะทาติฯ

 

พระราชวิสุทธิดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ. 9)             ...ตรวจแก้

วุฒินันท์  กันทะเตียน  ป.ธ.9                                      ...แต่ง              

 

 ความศักดิ์สิทธิ์ หรือ อานุภาพของการสวดมนต์คือ

 1. บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อน

 2. ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่พึงมี

 3. ปัดเป่าภัยต่าง ๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง

 4. ส่งเสริมให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ

 5. ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสดีมีชัย เจริญงอกงามในชีวิต

 .............................................. 

บุญรักษาทุกท่านค่ะ...:>>

ขอให้มีความสุขทุกวันนะคะ

..>>>...^_^   

 

         

 

 

หมายเลขบันทึก: 317119เขียนเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2009 07:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)

เป็นสิ่งที่คนไทยยินดีอยู่แล้วครับ

ผมกำลังคิดที่จะชวนนิสิต เขียนจดหมายถึงพ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ...

ซึ่งหมายถึงพ่อผู้ให้กำเนิด และพ่อหลวง ด้วยเช่นกัน

....

ขอบคุณครับ

ขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมทำความดีค่ะ คุณ เบดูอิน   คุณ ครูอี๊ด และ คุณ แผ่นดิน

เป็นกิจกรรมที่ดีทีเดียวค่ะ ...ทำความดี ทุกที่ ทุกวัน

ขอให้มีความสุขทุกวันนะคะ...

ขอบคุณค่ะ....^_^


ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้พระองค์ทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานและทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของมหาชนชาวสยามตราบนานเท่านาน ด้วยบทสวด ดังนี้

ภูมิพะละราชะวะรัสสะ ชะยะมงคะละคาถา

ภูมิพะโล มะหาราชา          นะวะโมจักกิวังสิโก             รัฏฐัปปะสาสะเนพ์ยัพโต

นีติจาริตตะโกวิโท            สัมพุทธะมามะโก อัคโค       สาสะนัสสูปะระถัมภะโก

ธัมมิโก ทะสะธัมเมหิ         รัชชัง กาเรติ สัพพะเท         สะวีริโย สะมุสสาโห

ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ        ทัยยานัง วุฑฒิเปกโข โส     สันติมัคคะนิโยชะโก

เตสังทุกขาปะเนตาจะ       สะทา สุโขปะสังหะโร         สัพพัตถะ สัพพะทัยยานัง

อะติปปิโย มะโนหะโร       สัพเพเปเต ปิยายันโต          ปิยะปุตเต ปิตาริวะ

สัพพะทัยยานะมัตถายะ     ฐาเนสุ จะระมัตตะนา          สัมมาอาชีวะโยคคัสสะ

วิธิง วิเนติ โยนิโส            ยา เจสา โลกะนาเถนะ        ภาสิตา สะมะชีวิตา

อัตตานัง อุปะมัง กัต์วา     อะนุยุญชะติ ตัง สะทา         ทัยยานัง รัฏฐะปาลีนัง

เอตัญเจวานุสาสะติ         ภิกขูนัง สิกขะกามานัง         ปิฎะกัตตะยะสิกขานัง

สุพพะตัง ภิกขุสังฆัสสะ    ภิยโยโส อุปะถัมภะติ          อิทาเนโส มะหาราชา

ทัยยานัง รัฏฐะวัฑฒะโน  สัฏฐิวัสสานิ ธัมเมนะ           รัชชัง กาเรติ โสตถินา

อีทิเส มังคะเล กาเล       เทมัสสะ ชะยะมังคะลัง        ระตะนัตตะยานุภาเวนะ

ระตะนัตตะยาเตชะสา     จิรัญชีวะตุ ทีฆายุ               ทัยยานัง ธัมมะขัตติโย

วัณณะวา พะละสัมปันโน  นิรามะโย จะ นิพภะโย        อิจฉิตัง ปัตถิตัง ยัง ยัง

ตัง ตัง ตัสสะ สะมิชฌะตุ  สะทา ปัสสะตุ ภัทรานิ        จิรัง รัชเช ปะติฏฐะตูติฯ

ข้อมูลจาก : หนังสือ ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

 • ขอบพระคุณ คุณ สนั่น ไชยเสน  มาก ๆ ค่ะ  
 •  จะก๊อปปี้ ปริ๊นแจกเพื่อน ๆ อีกที
 • อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ....สาธุ 
 • ......^_^

 

กองพันสรรพาวุธซ่อบำรุงเขตหลัง ร่วมกับวัดพระพุทธฉาย จัดกิจกรรมสวดมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่อุโบสถวัดพระพุทธฉาย  ในวันพุธที่ ๒๙ ต.ค.๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง