กระดาษกาบกล้วย

ขั้นตอนการทำกระดาษกาบกล้วย

1. กาบกล้วยจากต้นกล้วยที่มีอายุประมาณ 8 เดือนขึ้นไปโดยตัดกาบกล้วยให้หนาประมาณ  3 นิ้ว

2. โซดาไฟ

3. หม้อต้ม

4. เตาไฟ

5. พิมพ์ทำกระดาษ