การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2552


."ข้าราชการ ข้าของแผ่นดินต้องเป็นคนดี คนเก่ง"

              เมื่อวานนี้ วันศุกร์ที่  27 พฤศจิกายน 2552  ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2552  ในปีนี้ จัดในหัวข้อเรื่อง "ข้าราชการ ข้าของแผ่นดิน ต้องเป็นคนดี คนเก่ง"  ที่หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   ซึ่งงานนี้ สำนักงาน ก.พ.  ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมงานจำนวนมากกว่า 1,000 คน 

              วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการและจังหวัดมีแนวทางในการสร้างเสริมและพัฒนาข้าราชการให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

               กิจกรรม  ประกอบด้วย

               ภาคเช้า 

                นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นเป็นประธานในพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ต้นแบบคนดี คนเก่งที่สังคมต้องการ"

 

                

 

              ต่อจากนั้นเป็นการอภิปรายคณะเรื่อง "กลยุทธ์ ในการสร้างคนดี คนเก่งในราชการ" ซึ่งมีผู้ร่วมอภิปราย ประกอบด้วย  นายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นางจรวยพร ธรณินทร์ คณะกรรมการ ก.พ.ค. นายอภิชาติ การุณกรสกุล ประธานกรรมการบริษัท เอเชีย พริซิซั่น จำกัด และนายอดุล จันทรศักดิ์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง  ดำเนินรายการโดย นายพัชระ สารพิมพา

                

               ภาคบ่าย  มีการเสวนาเรื่อง "ข้าราชการ ข้าของแผ่นดินต้องเป็นคนดี คนเก่ง"  โดย ศ.ดร.ชัยพร วิชชาวุธ  กรรมการผู้จัดการบริษัทอบรมและทดสอบพีทีเอส จำกัด  ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส  นายธนาธิป อปัติศฤงค์ เอกอัครราชฑูตประจำกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ และนายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผูช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ดำเนินการเสวนาโดย ดร.อริสรา กำธรเจริญ 

               

 

                นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดนิทรรศการผลงานต่างๆ ของสำนักงาน ก.พ. ที่สอดคล้องกับการคัดเลือกและรักษาและรักษาคนดี คนเก่ง ไว้ในระบบราชการ เช่น โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps)  การประเมินผลการปฎิบัติราชการ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม และได้ให้หน่วยงานที่เป็นต้นแบบนำเสนอผลงานที่ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.พ. มาแสดงด้วย เช่น กรมคุมประพฤติ  กรมชลประทาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น

               

 

                 วันนี้..ขอนำเสนอให้เห็นภาพรวมของงานก่อนนะค่ะ.....

 

 

นันทา ติงสมบัติยุทธ์

28 พย.52

หมายเลขบันทึก: 316728เขียนเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2009 13:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (2)

ฝากความระลึกถึง ท่าน รอง อภิชัย ด้วยครับ

สวัสดีค่ะ..ท่าน อ. JJ

ตอนนี้ ท่านรองอภิชัย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วค่ะ..

ท่านไปปฎิบัติงานในตำแหน่งใหม่ที่กระทรวงเกษตรฯ ที่ถนนราชดำเนิน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 52 ค่ะ.....

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี