ช่วงนี้โรงเรียนต่าง ๆ กำลังมีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สาขาคณิตศาสตร์มีรายการหนึ่งเป็นการแข่งขันคิดเลขเร็ว โดยสุ่มตัวเลข4-5 ตัว แล้วให้นักเรียนหาผลลัพธ์ที่กรรมการสุ่มขึ้น ด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์  ตามระดับชั้น  ผมเห็นมีคนทำโปรแกรม GSP ที่เป็นการสุ่มตัวเลขและผลลัพธ์ รู้สึกชอบ เลยไปขอความอนุเคราะห์  แต่เขาไม่ให้  เลยต้องออกแรงทำเอง  ใครอยากเอาไปศึกษาไม่หวงครับ  มีอะไรคอมเมนต์มาได้ครับ เพื่อการศึกษา

ระดับ ม.1-3 กับ 4-6 เกรฑ์เดียวกันครับ  ถ้าโรงเรียนประถมขอมาจะส่งไปให้ครับ

โหลดที่นี่ครับ