GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ICT ในสำนักงาน

ลดขั้นตอนการทำงาน ลดคน และประหยัดกระดาษ

กศน.เกาะคาได้ทดลองการทำงานแนวใหม่ในการติดต่อเสนอหนังสือราชการ และการติดต่อสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกสำนักงานผ่านทาง Internet เป็นระยะเวลาผ่านมา 1 เดือนแล้วมีข้อดี ข้อเสียที่ได้ค้นพบดังนี้คือ

ข้อดี

 1. คุณกิจ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานเกิดทักษะในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่คือ การติดต่อสื่อสารกันทาง Internet ทุกคนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องเสนอหนังสือราชการทาง Internet ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความชำนาญมากขึ้นทุกวัน ทุกวัน ณ วันนี้ทุกคนที่เป็นสมาชิกสังกัดกศน.เกาะคาสามารถติดต่อสื่อสาร และเสนอหนังสือราชการทาง Internet กันได้ทุกคน
 2. สามารถลดขั้นตอนการทำงาน ลดคนทำงาน ประหยัดเวลา หนังสือได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็ว
 3. การจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ค้นหาง่าย เนื่องจากจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ สะดวกกว่าค้นในตู้เก็บเอกสาร
 4. ประหยัดกระดาษ เนื่องจากไม่ได้ print กระดาษออกมา เสนอ
 5. ทำให้องค์กรพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพราะบุคลากรมีการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

ข้อเสีย

 1. ทุกคนต้องจัดเวลาในการตรวจสอบงานของตนเอง ทาง Internet ทุกวัน มิเช่นนั้นงาน หรือข่าวสารที่ได้รับก็จะล่าช้า
 2. ทุกคนต้องช่วยเหลือตนเองในการหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงาน ถ้าไปทำงานที่ศูนย์การเรียนชุมชน โดยประสานงานกับองค์กรท้องถิ่น ขอใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ณราวัลย์

28 พฤษภาคม 2549

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): คุณกิจ
หมายเลขบันทึก: 31452
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)