ลิขิต เพื่อพัฒนา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
HACC_KKU ร่วมกับ พรพ จัดอบรมหลักสูตร HA003 สำหรับงานบริการพยาบาลรุ่นที่ ๑

ลิขิต เพื่อพัฒนาคุณภาพงานประจำ

 HACC มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความกรุณา จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ ของคุณหมอ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ส่งทีมวิทยากร มือหนึ่งมาช่วย "พัฒนาทั้งที่ปรึกษา และ ทีมงานโรงพยาบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๔๐ กว่าท่าน

ภาพที่ ๑ ที่ปรึกษาทีมงาน HACC_KKU จาก สสจ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ กำลังนั่งฟัง กูรู งานบริการพยาบาล เล่าประสบการณ์

ภาพที่ ๒ ที่ปรึกษาของ HACC_KKU เป็นทีมงานที่มาจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งผ่าน Reaccredit รอบที่สองระดับหัวหน้าตึก และ ผู้ตรวจการกำลังรับฟัง Tacit Knowledge

ภาพที่ ๓ ท่านผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราช กำลังเล่าให้พวกเราฟังว่า "ลิขิต เพื่อทำให้งานประจำสมบูรณ์ และ เพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน บันทึกเมื่อใด กฎข้อที่ ๑ คือ การบันทึกทันทีหลังการให้การพยาบาล ไม่ใช่บันทึกล่วงหน้า เพราะอาจไม่ตอบสนองต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วย"

ภาพที่ ๔ รูป "กูรู ด้าน คุณภาพ งานบริการพยาบาล" ผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ท่านเป็นพยาบาลเชี่ยวชาญ ๙ หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครับ 

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)