การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พ.ศ.2552

การเลือกตั้ง ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เพื่อให้การเลือกตั้ง ก.ค.ศ.และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2552 และเลือกตั้งในวันที่ 14 ธันวาคม 2552  ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้นำข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด  หรือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จะต้องกำหนดตามขอบข่ายของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มารวบรวมไว้ ณ ที่แห่งนี้  ให้ทุก ๆ ท่านที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับ

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก.ค.ศ.

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ
และ กก.ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.พ.ศ.2552

http://gotoknow.org/file/kaninu/kodgks52.pdf

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ
และ กก.ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

http://gotoknow.org/file/kaninu/kodgks522.pdf

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การเลือกตั้ง กก.ผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และปฏิทินการเลือกตั้ง
http://gotoknow.org/file/kaninu/pragradgks52.pdf

รายละเอียดและวิธีการเลือกตั้ง กก.ผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.
http://gotoknow.org/file/kaninu/detaitgks52.pdf

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

การกำหนดคุณสมบัติอื่น หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง
และการพ้นจากตำแหน่งของอนุ กก.ผู้แทน ก.ค.ศ. อนุ กก.ผู้แทนคุรุสภา
อนุ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุ กก.ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2552
http://gotoknow.org/file/kaninu/agks52.pdf

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การดำเนินการได้มาของอนุ กก.
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และปฏิทินการเลือกตั้ง
http://gotoknow.org/file/kaninu/pragradagks52.pdf

ข้อกฎหมายที่ สพท.พล.1 กำหนดขึ้น และสารสนเทศอื่น

รายละเอียดและวิธีการเลือกตั้งอนุ กก.ผู้แทนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
พ.ศ.2552
http://gotoknow.org/file/kaninu/detailagks52.pdf

สรุปแนวปฏิบัติ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.
http://gotoknow.org/file/kaninu/total52.pdf

คำสั่ง สพท.พล.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะ กก.การเลือกตั้ง
ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ.

http://gotoknow.org/file/kaninu/notegks52.pdf

ประกาศคณะ กก.ประจำเขตเลือกตั้ง สพท.พล.1
เรื่อง หน่วยเลือกตั้ง ก.ค.ศ.พ.ศ.2552
http://gotoknow.org/file/kaninu/stationgks52.pdf

คำสั่ง สพท.พล.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะ กก.เลือกตั้ง
อนุ กก.ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
http://gotoknow.org/file/kaninu/noteagks52.pdf

ประกาศคณะ กก.การเลือกตั้งเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
เรื่อง หน่วยเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พ.ศ.2552

http://gotoknow.org/file/kaninu/stationagks52.pdf

หนังสือราชการถึง ร.ร.ในสังกัดทุกโรงเรียน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04101 / ว.8177 ลงวันที่ 16 พย. 2552
เรื่อง การดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะ กก. ก.ค.ศ.
และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

(** บรรทัดท้าย ๆ หน้าที่ 2 ถูกผลักลง เพราะความผิดพลาด
ของการ convert ไฟล์ ครับ)
http://gotoknow.org/file/kaninu/bookstsrt52.pdf

หนังสือราชการถึง ร.ร.ในสังกัดทุกโรงเรียน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04101 / ว.8195 ลงวันที่ 17 พย. 2552
เรื่อง การรับสมัครอนุ กก.ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา

http://gotoknow.org/file/kaninu/bookagks52.pdf

ปฏิทินการเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

http://gotoknow.org/file/kaninu/time52.xls

ใบสมัครเลือกตั้ง ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2552  เชิญไปที่ตรงนี้ ครับ
http://gotoknow.org/blog/middle-man/301968

แบบคำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

http://gotoknow.org/file/kaninu/formname52.pdf

** สพร. สพฐ. แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 / 8775
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552  ซึ่ง สพท.พล.1  ได้รับวันนี้ (20 พย.52)  แจ้งสถานที่รับสมัคร
ผู้แทน ก.ค.ศ. ตำแหน่ง ผอ.สพท. และ ข้าราชการครูที่กำหนดให้สมัครด้วยตนเอง ณ สพฐ.ให้ไปสมัครที่ ห้องเธียเตอร์  ชั้นที่ 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก  ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงาน

คำสำคัญ (Tags)#ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด หรือที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จะต้องกำหนด..มารวบรวมไว้

หมายเลขบันทึก: 314031, เขียน: 17 Nov 2009 @ 06:04 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 21:01 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

เลือกตั้ง กคศ. อกคศ. เพิ่งประชุมที่เขตเมื่อวาน ผมยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดครับ ถามไปว่า รอง ผอ.เขต เลือกอะไรได้บ้าง และ เลือกใคร ก็ยังไม่ชัดครับ

รอง ผอ.สพท. เลือกได้เฉพาะ ผู้แทน ผอ.สพท.ใน ก.ค.ศ. เท่านั้น ครับ

เขียนเมื่อ 

มารับความรู้ครับท่าน ขอบคุณมากครับ