Information Technology

  ติดต่อ

  เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

    เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หมายถึงกระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการโดยจะรวมถึง
  1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์คมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งระบบสำเร็จรูปและพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะด้าน

     
  2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งาน รวบรวมข้อมูล จัดเก็บประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

    ตัวอย่าง

  1. การติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม
  2. เครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน
  3. สื่อที่ช่วยในการรับส่งข้อมูล
  4. การประมวลผลให้ออกมาในรูปเอกสาร
  5.  การแสดงผลลัพท์ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โสภณิก พรหมตีบ

หมายเลขบันทึก: 31379, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:02:27+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)