เรียงความเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มในอนาคต

อ่านดูสิ น่าสนใจน่ะ

 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับแนวโน้มในอนาคต

             "เทคโนโลยีสารสนเทศ" หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ และการดูแลข้อมูล "เทคโนโลยีสารสนเทศ" เป็นคำใหม่ในภาษาไทย มาจากภาษาอังกฤษว่า Information Technology" เรียกว่า IT  แม้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นคำใหม่แต่จัดว่าเป็นคำที่มีความหมายและนับวันจะมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้
               ปัจจุบันเป็นยุคลโลกาภิวัตร เมื่อมองไปรอบๆตัวก็จะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการรับรู้ข่าวสารต่างๆโดยการดูโทรทัศน์หรือการฟังวิทยุ การหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตซึ่งใช่แค่เพียงปลายนิ้ว หรือแม้แต่การติดต่อสื่อสารโดยโทรศัพท์อยู่กันคนละซีกโลกก็ยังสามารถติดต่อกันได้  นี่คือส่วนหนึ่งของความเจริญในยุคปัจจุบัน แต่หากเรามองย้อนไปในอดีตเราก็จะพบว่าเมื่อก่อนไม่มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเลย คนในอดีตจะต้องใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดำรงค์ชีวิตทำให้คนในอดีตต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสามารถจริงๆไม่ต้องใช้เครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ ต้องลงมือทำเองซึ่งถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวทำให้คนในอดีตมีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว แต่คนในปัจจุบันใช้เครื่องอำนวยความสะดวกเป็นเครื่องทุ่นแรงและเป็นการประหยัดเวลาไปในตัว เมื่อมองดูแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าก็จะเห็นได้ว่าต้องมีการพัฒนาขึ้นไปอีก อาจจะมีการสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถทำทุกอย่างแทนมนุษย์ได้ ผลเสียที่ตามมาในภายหลังก็คือการทำงานในทุกๆสาขาอาชีพจะหันมาใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์และมนุษย์ก็จะไม่มีงานทำหรืออาจเกียจคร้านในการทำงานเนื่องจากมีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน หลังจากนั้นมนุษย์ก็อาจจะเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ อัมพาต กล้ามเนื้อเหลว กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องขยับร่างกาย แค่เพียงนั่งสั่งการอยู่เบื้องหลังเครื่องทุ่นแรงต่างๆที่สร้างขึ้นมาเท่านั้น                                          
       เห็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรคิดจะพึ่งพาเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวควรจะหันมาใช้ควรใช้ความสามารถของตัวเองบ้าง ถึงแม้ทุกวันนี้เทคโนโลยีจะให้ความอำนวยความสะดวกและให้ประโยชน์กับเราอย่างมากมาย แต่เราก็ควรจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ถูกต้องหรือใช้แค่พอควร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วนิต้า มัสตันความเห็น (0)