เมื่อนำคำว่าเทคโนโลยีรวมกันเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศจงยกตัวอย่าง

 ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ

                 -ในการสอบแข่งขันที่มีผู้สอบจำนวนมาก ก็มีการใช้ดินสอระบายตามช่องที่เลือกตอบ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านเก็บรวบรวมข้อมูลได้

                 -การประมวลผลให้ออกมาในรูปเอกสารโดยใช้เครื่องพิมพ์

                 -การสื่อสารโทรคมนาคม โดยใช้อุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแต่โทรเลข โทรศัพท์ เส้นใยนำแสง เคเบิลใต้น้ำ คลื่นวิทยุไมโครเวฟ ดาวเทียม เป็นต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จรุงจิต สอดส่องความเห็น (2)

ศิโรรัตน์ กุญชรชัย
IP: xxx.113.77.41
เขียนเมื่อ 

สำหรับเรื่อง blog ของคุณหากมองในภาพรวมแล้วถือว่าเนื้อหาค่อนข้างดี จะดีมากถ้าหาก blog ของคุณ อธิบายรายละเอียดให้มากขึ้นกว่านี้

พนิตนุช
IP: xxx.114.116.226
เขียนเมื่อ 
เนื้อหาละเอียดดี ขอบคุณค่ะ ง่ายต่อการหาข้อมูลเยอะ