เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือInformation Technology = IT (ไอ-ที) เป็นคำพูดที่ถูกนำมาใช้ตามกระแสโลกคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่มีผู้ให้คำจำกัดความไปในทางเดียวกันมากหลาย ทำให้ผู้คนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันมากหลายด้าน และมีการนำเสนอไปในทิศทางเดียวกันหลากหลายรูปแบบ

           เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT มาจากคำว่า Information Technology

            - Technology แปลเป็นภาษาไทยว่า เทคโนโลยี - Information แปลเป็นภาษาไทยว่า สารสนเทศ เป็นคำแปลตัวใหม่ที่มากับโลกคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่างจากคำแปลทางทหารที่ใช้กันมาเนิ่นนานว่า ข่าวสาร ความหมายของไอทีนั้น มีผู้รู้ให้คำจำกัดความที่หลากหลายในทางเดียวกันมากมาย ในที่นี้ขอยกคำจำกัดความของไอที จากเอกสารประกอบการสอนวิชาสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา  มาเป็นตัวอย่าง

                ดังนี้

                เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารที่มีความเร็วสูง โดยนำข้อมูล เสียง และวีดีทัศน์มาเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ทางทหารที่ใช้กันมาเนิ่นนานว่า ข่าวสาร ที่ใช้กันมาเนิ่นนานว่า

 

 

อ้างอิงจาก   http://www.rta.mi.th/chukiat/story/word_thai.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณัฏฐ์ ย่องหิ้นความเห็น (4)

ปฐมา [[[แป้ง]]]
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

ทัมไกล้เสด

แระยัง

ตั้งจัยทัมต่อไป

ละกันนะ

...บาย...

โจบ้านสวน
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ข้อความได้จัยมากอะงับ

โจเด็กเส้นงับ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

สวัสดีงับผมโจบ้านสวนงับใครเก๋าเจอโจนะงับ มาหาผมได้ที่กระตอมข้างบ้าน

socy
IP: xxx.7.213.78
เขียนเมื่อ 

เก่งจัง อ่านด้ายจัยส์ความมั๊กๆ