**เทคโนโลยีสารสนเทศ**

เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เรียกว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ

          เมื่อรวมคำว่า เทคโนโลยี กับคำว่า สารสนเทศ ก็จะกลายเป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ

          ซึ่งคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ เป็เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดระบบการให้บริการ การใช้ และการดูแลข้อมูล

           ตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น

                 -ในการสอบแข่งขันที่มีผู้สอบจำนวนมาก ก็มีการใช้ดินสอระบายตามช่องที่เลือกตอบ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านเก็บรวบรวมข้อมูลได้

                 -การประมวลผลให้ออกมาในรูปเอกสารโดยใช้เครื่องพิมพ์

                 -การสื่อสารโทรคมนาคม โดยใช้อุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลายประเภท ตั้งแต่โทรเลข โทรศัพท์ เส้นใยนำแสง เคเบิลใต้น้ำ คลื่นวิทยุไมโครเวฟ ดาวเทียม เป็นต้น

                            ที่มา : http://www.school.net.th/library/snet1/network/it/index.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดารัตน์ความเห็น (1)

นันท์สินี24/4ที
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
เจ๋งแล้ว มียกตัวอย่างด้วย งัยก้อพยายามเข้านะ แวะไปเยี่ยมเราบ้าง ออิอิอ