ผู้สร้าง Blog

ผู้สร้าง Blog คือ คร.จันทรวรรณ น้อยวัน และ ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ จากครธวิทยาการจัดการ มหาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาระบบ Blog ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548 ที่ผ่านมา
ผู้สร้าง Blog

คือ   คร.จันทรวรรณ   น้อยวัน  และ  ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์    จากครธวิทยาการจัดการ   มหาลัยสงขลานครินทร์   ได้พัฒนาระบบ Blog   ตั้งแต่วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.2548  ที่ผ่านมา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรรณชิยา นพสุวรรณความเห็น (0)