เทคโนโลยีสารสนเทศ

"ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์"

เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง

            กระบวนการต่างๆและระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างรายงาน การสื่อสารข้อมูล โดยจะรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆและกระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆมาใช้งาน เช่น ระบบอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ตอินทราเน็ตในองค์กร ตัวอย่าง เช่น 

-ระบบเอทีเอ็ม 

-การลงทะเบียนเรียน

-การให้บริการและการทำธุรกรรม
บนอินเทอร์เน็ต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดุษฎีความเห็น (1)

นางสาววิไลพร อธิกพันธุ์ น้ำ 4/ทีต้า เลขที่ 26 จ้า
IP: xxx.157.246.159
เขียนเมื่อ 
          เนื้อหาน่าสนใจ อ่านเข้าใจง่าย เป็นเนื้อหาที่ชัดเจน บอกถึงจุดประสงค์ของสิ่งต่างๆ ว่าใครทำอะไรต้องการอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้ว่ามันคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไร ยังไงก็ขอให้ตั้งใจทำนะ เราจะเป็นกำลังใจให้เสมอ  รักเพื่อนทุกๆ คน