จ่าทวี บูรณเขตต์ นักปรัชญาของชาวพิษณุโลก

คุณตา จ่าทวี บูรณเขตต์ท่านเป็น นักปรัญชา ผู้มีความรู้ ความจริง ความคิดอย่างเป็นระบบ การเห็นในคุณค่า เห็นความจริงในสิ่งที่เป็นอยู่ เห็นภูมิปัญญาไทย มีเหตุมีผล ท่านเห็นความแตกต่างในความเหมือน จึงเก็บสะสมทุกอย่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

จ่าทวี บูรณเขตต์ นักปรัชญาของชาวพิษณุโลก

โดย นางสายชล  วนาธรัตน์
เลขที่ 8 นักศึกษาปริญญาโท
สาขาหลักสูตรและการสอน

 

                        เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  จ่าสิบเอกทวี  บูรณเขตต์  ซึ่งตั้งอยู่ที่  ถ. วิสุทธิ์กษัตริย์     อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน  ที่ได้รวบรวม­ข้าวของเครื่องใช้   ตั้งแต่ชิ้นเล็ก ไปจนถึงชิ้นใหญ่ๆ เป็นเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน การประกอบอาหาร  การประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ตัวอย่าง  เช่น  กระต่ายขูดมะพร้าว  เตา  กับดักหนู  กับดักสัตว์  ไถ  คราด  เกวียน  ตลอดจนของเล่นเด็ก  การมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ครั้งนี้ ไม่ใช่เป็นครั้งแรก แต่การได้มาเที่ยวในยุคที่น้ำมันขึ้นราคาทุกวัน  ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า ถ้าวันนี้พลังงานจากน้ำมัน ค่อยๆหมดไป เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยวิธีใด   ข้าพเจ้าตั้งคำถามขณะเดินดู สิ่งของต่างๆในพิพิธภัณฑ์  แล้วก็เห็น คำตอบว่าสิ่งที่เห็นอยู่ต่อหน้าเราไม่ว่าจะเป็น เกวียน ไถ เตา ฯลฯ  คงจะต้องเป็นสิ่งที่คนไทยอาจจะต้องนำกลับมาใช้  การนำเครื่องใช้ต่างๆที่เคยใช้ในอดีตมาพัฒนาและใช้ โดยอาศัยเเรงงานมนุษย์ เป็นหนทางหนึ่งที่ต้องทำเมื่อถึงยุคที่พลังงานจากน้ำมันหมดไป  ไม่น่าเชื่อว่าคุณตา  จ่าทวี  บูรณเขตต์      เล็งมองเห็นของสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว  กล่าวได้ว่าท่านคือนักปรัชญาของชาวพิษณุโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ
                คุณตา  จ่าทวี  บูรณเขตต์ท่านเป็น นักปรัญชา ผู้มีความรู้ ความจริง ความคิดอย่างเป็นระบบ  การเห็นในคุณค่า เห็นความจริงในสิ่งที่เป็นอยู่ เห็นภูมิปัญญาไทย มีเหตุมีผล ท่านเห็นความแตกต่างในความเหมือน จึงเก็บสะสมทุกอย่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ ยกตัวอย่างเช่น กระต่ายขูดมะพร้าว  ที่ท่านสะสมไว้มากมายหลายแบบ แล้วแต่ท้องถิ่น และลักษณะของผู้ใช้ตลอดจนประเภทของอาหารที่ต้องการปรุง  การคิดอย่างเป็นระบบของท่าน    ท่านเล็งเห็นว่าในอนาคตถ้าไม่มีการเก็บสะสม และจัดให้เป็นระบบ นับวันข้าวของเครื่องใช้ที่ดูแสนธรรมดา       ก็จะถูกทิ้งขว้าง เพราะเห็นว่าล้าสมัย เก็บไว้ก็รกบ้าน แต่ในความคิดของท่าน สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ทรงด้วยคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของคนไทยเหล่านี้  ท่านจัดเก็บอย่างเป็นหมวดหมู่ สามารถบอกประวัติความเป็นมา ของสิ่งของต่างๆได้เป็นอย่างดี
                ทฤษฎีแห่งความรู้ในทางปรัชญาไม่ว่าจะเป็นสาขาภววิทยา:ศึกษาเกี่ยวกับความจริง หรือสาขาญาณวิทยา:ศึกษาเกี่ยวกับความรู้  มีอยู่ในตัวตนแห่งท่าน  คุณตาทวี  บูรณเขตต์ ผู้ซึ่งตลอดชีวิตท่านอุทิศให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ อย่างมั่นคงและแน่วแน่มาโดยตลอด  วันเวลาพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านสะสม ยังคงคุณค่า มีความหมาย ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เราชาวพิษณุโลกทุกคนควรภาคภูมิใจว่าบ้านเรามีนักปรัชญา บุคคลผู้ทรงคุณค่าของจังหวัดพิษณุโลก และประเทศไทยของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรและการสอนความเห็น (2)

เด็กประถม
IP: xxx.47.3.188
เขียนเมื่อ 
ทำไมไม่มีประวัติของ จ่าทวีอ่ะ
เด็ก ต.อ
IP: xxx.47.165.131
เขียนเมื่อ 

บ้านจ่าทวีดูเงียบสงบดีร่มรื่นน่าไปเที่ยวชมมักๆ