Wht'$ T€cHNoLogy means ?

PuNzz`Boi
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                    คำว่า เทคโนโลยี ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า "Technology" ซึ่งมาจากภาษากรีกว่า "Technologia" แปลว่า การกระทำที่มีระบบ อย่างไรก็ตามคำว่า เทคโนโลยี มักนิยมใช้ควบคู่กับคำว่า วิทยาศาสตร์ โดยเรียกรวม ๆ ว่า "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

>>>>>> เทคโนโลยี  คือ การนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดผลเป็นสิ่งที่วัดได้ หรือจับต้องได้ เทคโนโลยีจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเทคโนโลยีจึงถูกกำหนดเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่มีราคาซื้อขายกันในตลาด

>>>>>> วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความจำเป็นและเพิ่มความสำคัญเป็นลำดับมากขึ้นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์แม้ว่าการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเอื้ออำนวยในด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและอายุยืนนานขึ้น หากการการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ โดยมิได้พิจารณาอย่างสุขุมรอบคอบและกว้างไกลแล้ว ย่อมเกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติอย่างมหันต์ เมื่อมองไปข้างหน้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรช่วยเตรียมให้มนุษย์มีความพร้อมที่จะเผชิญกับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต และปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ข้อที่พึงตระหนัก คือ การดำรงชีวิตของมนุษย์มิใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติ หรือการทำตนอยู่เหนือธรรมชาติ หากแต่มนุษย์ต้องเรียนรู้ธรรมชาติที่จะดำรงชีวิตอย่างสันติร่วมกับผู้อื่น กับสังคมวัฒนธรรม และกับธรรมชาติ

——————————————————————————————————————

อ้างอิง จาก http://www.tpa.or.th/tpawbs/viewtopic.php?id=622

วันที่ 27 พฤษภาคม 2459 ><"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นาย ฮัมดี อาแซความเห็น (1)

วิไลพร อธิกพันธุ์
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
อ่านยากจังฮัมดีควรจะทำตัวอักษรให้เป็นสีที่อ่อนและเด่นอย่างเช่น สีเขียวอ่อน ส้ม ชมพู เหลือง เป็นต้น ถ้าใช้พื้นหลังสีดำนะจ๊ะ แต่เนื้อหาก็ดีนะชัดเจนดี ตั้งใจทำนะ สู้ๆสู้ตาย