GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน

ปรัชญาการศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน

  เบื้องต้นที่สำคัญ คือการศึกษาในเรื่องของปรัชญาการศึกษา ซึ่งนักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับความรู้แนวคิดและการเรียนการสอนจาก ผศ.ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ สาระสำคัญที่ได้คือผู้เรียนจะต้องสามารถเขียน ผังมโนทัศน์หรือแนวคิดที่แสดงให้เหตุถึงความเชื่อมโยง สัมพันธ์ระหว่างเหตุกับ ผล การวิเคราะห์ปัญหาบนทฤษฎี  หลักการ แนวคิดของนักการศึกษา ผู้เรียนต้องอ่านให้มาก ที่สำคัญต้องฝึกตั้งคำถามให้ตนเองตอบอยู่ตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 31294
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)