การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน

  ติดต่อ

  ปรัชญาการศึกษา  

การศึกษาระดับปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน

  เบื้องต้นที่สำคัญ คือการศึกษาในเรื่องของปรัชญาการศึกษา ซึ่งนักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้รับความรู้แนวคิดและการเรียนการสอนจาก ผศ.ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์ สาระสำคัญที่ได้คือผู้เรียนจะต้องสามารถเขียน ผังมโนทัศน์หรือแนวคิดที่แสดงให้เหตุถึงความเชื่อมโยง สัมพันธ์ระหว่างเหตุกับ ผล การวิเคราะห์ปัญหาบนทฤษฎี  หลักการ แนวคิดของนักการศึกษา ผู้เรียนต้องอ่านให้มาก ที่สำคัญต้องฝึกตั้งคำถามให้ตนเองตอบอยู่ตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรและการสอน

หมายเลขบันทึก: 31294, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:02:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)